Home / Customer Cases / Dagab sparar bränsle och miljö genom sparsam körning

Dagab gör stora besparingar genom AddSecures system för sparsam körning

För att nå högt ställda mål avseende miljö och kvalitet använder Dagab system från AddSecure för sparsam körning. Bolaget har ett starkt miljöfokus och följer kontinuerligt upp förarnas prestationer vilket resulterat i stora besparingar och en mer avstressad arbetsmiljö för förarna.

Ladda ner hela kundcaset!
Dagab som använder AddSecure för att övervaka temperaturen vid transporter

Det har ju gått bra för er i AddSecure Eco-Driving Challenge. Berätta vad ni har gjort för att lyckas så väl!

Vi började arbeta med systemet i början av juni 2018. Vi bestämde oss snabbt för att försöka få Sparsam Körning att bli en tävling mellan orterna, det är hela grundtänket! Idéen har varit att skapa tävlingsanda genom att dela in gruppen på ett ändamålsenligt sätt och genom hur vi presenterar resultatet. Vi följer därför upp resultatet i olika grupper bestående av våra egna förare eller i grupper med
förare från våra lotsfirmor. Genom att vi lyckas skapa en stark tävlingsanda är det ingen som vill vara sämst. Det gäller att ligga i ledningen och hålla sig där!

Hur kommunicerar ni resultatet till förarna ?

Vi visar resultatet på några olika sätt. Dels sätter vi varje vecka upp resultatet från dashboarden i AddSecures system på A3-papper i vårt transportkontor så alla kan se. Dessa rapporter visar hur vi ligger till i Backa jämfört med övriga orter där Dagab finns. Sen skickar vi ut rapporter på papper till förarna varje vecka med deras individuella resultat. Där kan de se vilken plats de ligger på, och hur de ligger till jämfört med bästa och sämsta föraren (anonymt). Rapporterna visar även vad de behöver förbättra för att höja sitt resultat. Vi presenterar även kontinuerligt hur Dagab Backa ligger till jämfört med de
övriga Europaledarna i AddSecure Eco-Driving Challenge.

Hur jobbar ni med utbildning av förarna?

Förarna fick utbildning i systemet i början så att de skulle förstå vad det mäter och hur de skall göra för att köra så sparsamt som möjligt. Detta var en bra start, men jag tror att den löpande rapporteringen har hjälpt förarna att förbättra sitt körbeteende mest. Vissa av förarna har i princip inte fått någon utbildning men de förstår systemet ändå.

Vi bestämde oss snabbt för att försöka få Sparsam Körning att bli en tävling mellan orterna, det är hela grundtänket!

Per Rudholm, Inköp & Logistik, Göteborg

Vilka resultat har ni sett som följd av ert projekt inom Sparsam Körning?

Det är svårt att exakt se hur mycket vi har sparat genom vårt projekt inom Sparsam Körning. En bidragande orsak till detta är att våra fordon är utrustade med
temperaturaggregat som drivs av diesel. Vi brukar prata om att besparingen är ca 2 dl per mil, dvs ca 5-7%. Men framförallt så ser vi att fordonen körs säkrare och att slitaget minskat som följd av vår uppföljning. En del av chaufförerna som lärt sig att köra på ”rätt” sätt upplever körningen numera som mycket mer behaglig utan att för den delen tappa någon tid på detta.

Erbjuder ni någon form av incitament (finansiellt eller icke-finansiellt) till de förare som lyckas väl?

Nej, vi erbjuder inget specifikt. I grund och botten handlar det ju om yrkesstolthet.

Har ni några ”success stories” bland förarna?

Ja, vi har faktiskt ganska många förare som förbättrat sig enormt mycket sedan vi började följa upp deras körningar. Detta
känns verkligen roligt! Från början sa en del chaufförer att detta gå inte att göra bättre, men idag är väldigt många med på tåget.

Minskad förbrukning (5-7%)

Lägre stressnivå för förarna

Mindre olyckor

Sänkta utsläppsnivåer

Sänka kostnader för service

Förbättrad arbetsmiljö

Fyll i formuläret för att ladda ner hela caset: