Home / Säker kritisk kommunikation / AddSecure Link Go

AddSecure Link Go – Ta det första enkla steget

Vår plug-and-play-lösning, AddSecure Link Go, är lämplig för dig som vill komma igång snabbt och enkelt med uppkopplade enheter och system.

Kom igång snabbt

Vår plug-and-play-lösning är lämplig om du vill komma igång snabbt. Lösningen används ofta för passersystem, larmsystem, styrsystem för hissar, kameror och andra fjärrhanterings- och övervakningssystem.

AddSecure Link Go består av säker, krypterad uppkoppling och som tillval Secure SIM och en robust och pålitlig router.

Link Go är enkel att driftsätta och levereras med ett föraktiverat SIM-kort och VPN-åtkomst. Perfekt för att snabbt skapa en säker uppkoppling mellan lokala enheter och centralt installerade system, allt som kommunicerar via en Ethernet-port.