Därför bör du ha tätare kontroller av dina hisslarm

Dagens krav är att kopplingen mellan hiss och larmcentral kontrolleras med minst 72 timmars intervall. Det innebär att en hyresgäst kan vara fast i en hiss med trasigt larm lika länge. Genom tätare kontroller ser vi till att skapa en tryggare hisslarmslösning.

Varför just 72 timmar?

Enligt dagens krav ska det ske en kontroll med minst 72 timmars intervall av att kopplingen mellan hiss och larmcentral fungerar ( så kallad ”pollning”) och att hisslarmet skickas till en dygnetruntöppen larmcentral. Varför just 72 timmar? Utgångspunkten för kravet är EU:s norm om att en människa kan överleva i 72 timmar utan vatten och föda.

Vad innebär kravet i praktiken?

Det finns ett antal leverantörer som erbjuder pollning, vilket då blir en garanti för att detta krav uppfylls. Det är ofta en tjänst som är rätt kostsam – men som ändå inte innebär att man som fastighetsägare har friskrivit sig sitt ansvar.

För frågan är om det verkligen räcker med att ta fasta på detta krav? Det skulle i praktiken kunna innebära att det sker en kontroll av larmet i en hiss på ett kontor vid lunchtid en fredag. Låt säga att det sedan har hunnit bli något fel på kopplingen till larmcentralen under eftermiddagen, och att en person som är på väg hem från jobbet fastnar i hissen. Personen riskerar då att bli kvar i hissen över helgen, tills någon förhoppningsvis upptäcker problemet måndag morgon. Eller tills det sker en ny kontroll mitt på dagen.

Tätare kontroller – för en tryggare hisslarmlösning

72 timmar är en väldigt lång tid för den som har fastnat i en hiss. En oerhört lång tid. Den som någon gång har fastnat i en hiss skulle starkt förorda att kontrollerna sker tätare än så.

Med AddSecures hisslarmslösning kontrolleras funktionen tre gånger oftare än enligt EU:s krav. För det är trots allt en skillnad mellan att hålla sig till reglerna och att säkerställa att det fungerar på ett sätt som känns rimligt.

Läs mer i vår guide till en tryggare hisslarmslösning.