blogg

Larmsystem i en IoT-värld – hur effektiv är tekniken?

Under en av paneldebatterna under Sectech 2021 diskuterades larm i en digital tid. Det här tog vi med oss från panelsamtalet.

Nya trender inom larmsystem

Idag ser vi mycket mer av tvåvägskommunikation när det gäller larmsystem. Och vi går mot en IoT-värld med den ”uppkopplade byggnaden” – där enheter kan kopplas ihop och användas för flera områden. Dessa sammankopplade larmsystem öppnar upp för flera möjligheter, både för slutkunder och installatörer.

Möjligheten att kunna koppla upp sig till larmsystemen efterfrågas även allt mer av installatörer. Och det finns många fördelar med det. Som att enkelt kunna ge svar till kunden om problem och status, möjlighet att ta till relevant åtgärd och arbeta effektivare med underhåll.

Digitaliseringen

Det skapas nya plattformar för att digitalisera sin verksamhet som gör det möjligt för till exempel installatörer att snabbt och enkelt hjälpa sina kunder, och för kunder att få åtkomst till sina larmsystem. Men samtidigt finns det många kunder som inte har kommit dit i utvecklingen ännu, som är vana vid att larmhantering sker på ett visst sätt.

Digitaliseringen bidrar även till att mängden data ökar, och med det ökar också behovet av att kunna skilja på data för att skicka rätt information till rätt mottagare. Detta för att inte överbelasta till exempel larmcentraler med avbrottslarm som istället kan gå direkt till en servicepartner. Något som också blir möjligt med de nya uppkopplade larmsystemen.

Hur långt har vi kommit med digitaliseringen?

Många är fortfarande bekväma med sina befintliga lösningar, vilket gör att vi inte har kommit så långt vi borde gjort inom branschen. Både vad gäller smartare lösningar, och lösningar som klarar av framtidens mobila nät. Även om många leverantörer har slutat sälja enheter som saknar stöd för 4G så förekommer det fortfarande försäljning av dessa.

Samtidigt inser man kanske inte hur pass många enheter som faktiskt påverkas av förändringarna i mobilnäten. Att se över sitt larmbestånd och påbörja migreringen i tid blir avgörande för att hinna ställa om.

Avslutningsvis dyker frågan upp om när 2G- och 3G-näten stängs ner. TechSverige (tidigare IT- och Telekomföretagen) flikar in att nedstängningen av 3G är igång, och att vi inte ska räkna med 3G-uppkoppling framöver samt att 2G stängs ner 2025.

 

Vad är larmets plats i IoT-framtiden?

Efter panelsamtalet ställde vi frågan till AddSecures paneldeltagare Sten Olsson.

 

Paneldeltagare:

Sten Olsson, affärsutvecklare, Addsecure
Ingemar Spångberg, affärsutvecklingschef, CSL
Joakim Bornhager, affärsområdeschef, Consilium Safety Group
John Väyrynen, affärsområdeschef, Teletec Connect
Hannes Lind, tjänsteägare inom Säkerhet & Jourtjänster, SOS Alarm
Lars Ihd, ordförande sektion säkerhetsteknik, Säkerhetsbranschen

 

Guide till teknikskiftet

Ladda ner guiden till teknikskiftet och ta reda på vilka av dina uppkopplade system som påverkas av ändringarna i mobilnäten och hur du går tillväga för att förbereda dig.

Ladda ner guiden här!