Så digitaliserar du hisslarmen säkert

Behovet av att uppgradera hisslarmen med en digital och framtidssäkrad lösning har blivit nödvändig. Men det gäller även att digitalisera hisslarmen på rätt sätt – för att rätt information ska nå fram till larmcentralen, varje gång.

Digitalisera hisslarmen på rätt sätt

I övergången från analog till digital hisslarmskommunikation gäller det att se till att det blir digitalt ”på riktigt”. Ett vanligt missförstånd är att man digitaliserat signalen till larmcentralen bara genom att ha kopplat in hissens analoga larmpanel till en GSM-sändare. Den lösningen innebär stora risker för att larmen förvanskas eller inte kan tas emot fullt ut av larmcentralen – som då inte heller kan agera.

Hissarna bör vara försedda med samma typ av lösning som vid inbrotts– och brandlarm, eftersom det inte finns någon anledning att ha en lägre säkerhetsnivå för hissar. Genom att översätta den analoga larmsignalen till ett digitalt larmprotokoll direkt i larmsändaren kan man garantera att rätt information om hissen kommer fram till larmcentralen. Så fort signalen når larmcentralen vet de också vilken hiss det rör sig om, eftersom den skickas från ett unikt telefonnummer kopplat till den individuella hissen.

En säker lösning som kan använda alla operatörers nät

Samtidigt ska man vara medveten om att mobilnätet har sina begränsningar. Den som har valt att låta sina 100 hissar kommunicera via en specifik teleoperatör löper alltid en risk att en eller flera av hissarna befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Idealet är därför att ha en lösning som använder alla operatörers nät, och automatiskt väljer det nät som fungerar på respektive plats.

Som bekant ligger också de olika operatörernas nät nere då och då, men ytterst sällan alla samtidigt. Därmed blir roaming över alla nät betydligt säkrare.

Larmkommunikation som når fram varje gång

I vanliga fall etableras det alltid en tvåvägskommunikation mellan hiss och larmcentral, så att det går att koppla upp tal för att bekräfta för den som sitter fast att larmet är mottaget och hjälp är på väg. Något som givetvis har en starkt lugnande effekt för den som befinner sig i en sådan situation. Vid extrem belastning i mobilnätet kan det vara svårt att sätta upp en talförbindelse från larmcentralen till hissen. Därför är det kritiskt att ändå larmsignaleringen når larmcentralen med ett digitalt paket med information om hissen. I det läget kommer larmcentralen att kontakta en servicetekniker som ger ärendet högsta prioritet. Och inom en timme ska hjälp ha nått fram till hissen.

Hisslarm – dags att ta ansvaret på allvar

Många fastighetsägare är inte medvetna om att de har det formella ansvaret att säkerställa funktionen för larmen i hissarna. Många är inte heller medvetna om att hisslarmen måste framtidssäkras när 2G och 3G-näten släcks ned.

Ladda ner hissguiden!