Home / Smart Alarms / Brandlarm

Brandlarm

Människoliv och stora värden står på spel när brandlarmet går. Därför är det av yttersta vikt att du kan lita på din larmöverföring och på att larmet når fram till rätt mottagare – varje gång. Med vår lösning övervakas kommunikationen mellan din larmanläggning och larmcentralen dygnet runt.

Säker och snabb överföring av brandlarm

När människoliv och värdefull egendom står på spel är ett fungerande brandlarm av yttersta vikt. Våra larmsändare och tjänster ser till att du har en trygg larmkommunikation, som säkerställer att larmet når fram till rätt mottagare och i tid.

Våra larmsändare och tjänster upprättar en säker kommunikation som du alltid kan lita på. Kritiska larm skickas inom loppet av några sekunder till din larmmottagare för snabb hantering.

Tjänsterna övervakar kommunikationen mellan din larmanläggning och vald larmmottagare hela dygnet och varnar omedelbart vid systemförändringar.

Våra tjänster för brandkommunikation är certifierade enligt gällande direktiv, standarder och krav.

I detta dokument hittar du en översikt över våra larmöverföringstjänster. Vi erbjuder olika lösningar för olika behov.

 

 

Överblick och ökad trygghet

Utöver våra larmtjänster kan vi göra det ännu tryggare för dig och dina kunder med hjälp av våra tilläggstjänster. Med dessa får du större flexibilitet i övervakning och kontroll över dina larmanläggningar och felmeddelanden. Fjärrservice möjliggör felsökning och åtkomst till extern utrustning.

Förutom våra larmtjänster kan vi göra det ännu säkrare för dig och dina kunder med hjälp av våra tilläggstjänster. De ger dig ökad flexibilitet i…

Övervakad kommunikation mellan din larmanläggning och larmcentralen dygnet runt

Trygg larmkommunikation, som säkerställer att larmet når fram till rätt mottagare och i tid

Upptäck fördelarna med AddView genom att prova på kostnadsfritt!

Komplett översikt över dina larmanläggningar via mobil och webb. Prova på AddView kostnadsfritt!