Home / Smart Rescue™ / Trygg skola New draft

Trygg skola

Redan inom några sekunder efter det att en incident inträffat är det absolut kritiskt att rätt åtgärder initieras lokalt av skolans personal.

Så skapar Dalhemsskolan en tryggare skolmiljö

Sedan 2016 arbetar Dalhemsskolan i Helsingborg aktivt med en åtgärdsplan för att skapa en bättre och tryggare skola.

Läs hela kundcaset här

Skolornas utmaningar

Hot och våld ökar i skolorna

Antalet allvarliga incidenter ökar stadigt inom skolor i Europa. Exempelvis har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats de senaste fem åren i Sverige.

Störst skada sker redan under de tio första minuterna

Normalt sker störst skada redan under de tio första minuterna, då extern hjälp oftast ännu inte har hunnit fram.

Kodlås och passersystem har begränsad effekt

Trots förebyggande investeringar i kodlås och passersystem, initieras tyvärr fortfarande en stor del av incidenterna av elever som redan har tillträde till skolan.

Förhindra eller begränsa påverkan av en incident

Om det inträffar en incident i skolan ser vår lösning Trygg skola till att rätt personer omedelbart får rätt information, så att rätt lokala åtgärder tas och att rätt säkerhetsnivåer aktiveras direkt. Då kan vi förhindra eller begränsa ödesdigra konsekvenser tills dess att extern hjälp anländer.

Skolans utmaningar

  • Antalet allvarliga incidenter ökar stadigt inom skolor i Europa. Exempelvis har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats de senaste fem åren i Sverige.
  • Normalt sker störst skada redan under de tio första minuterna, då extern hjälp oftast ännu inte har hunnit fram.
  • Trots förebyggande investeringar i kodlås och passersystem, initieras tyvärr fortfarande en stor del av incidenterna av elever som redan har tillträde till skolan.

Lösning

Redan inom några sekunder efter det att en incident inträffat är det absolut kritiskt att rätt åtgärder initieras lokalt av skolans personal. Korrekt information och tydliga instruktioner om eventuell inrymning eller evakuering måste automatiskt och omedelbart kunna skickas till elever, skolpersonal samt räddningstjänst.

AddSecure Trygg skola

Trygg Skola från AddSecure är en kommunikationslösning som möjliggör att rätt information snabbt når rätt personer, och att rätt åtgärder initieras direkt. Lösningen stöttar personalen vid såväl mindre som större incidenter och förbättrar till exempel möjligheten att ingripa lokalt vid exempelvis olyckshändelse eller bråk på skolgård. Den kan även användas vid allvarligare incidenter som överfall på både lärare och personal eller våldsincidenter där det finns behov av allmän utrymning eller inrymning.

AddSecure Trygg Skola finns i tre olika nivåer som kan anpassas till det behov som finns på just er skola: START, STANDARD och PREMIUM.

Trygg skola START

För skolor som vill komma igång direkt med en lösning för en tryggare skola. Lösningen innehåller en app som gör det möjligt för personalen att skicka larm om de blir utsatta för, eller ser, en allvarlig incident. Larmen tas emot av en fördefinierad grupp och på så sätt kan personalen snabbt komma till undsättning. I appen finns en programmerbar larmpanel som gör det enkelt att larma olika typer av händelser, till exempel bråk på skolgården eller överfall på lärare. I lösningen ingår även ett utbildningspaket i krishantering på skola, som ger en inblick i hur man ska agera vid en kris.

Trygg skola STANDARD

För skolor som inte vill vara beroende av personalens mobiltelefoner och som vill säkerställa en högre kommunikationssäkerhet. Förutom funktionaliteten i START kan man i denna lösning ansluta personlarm och personsökare via mobilnätet. Här ingår även möjligheten att via app tillkalla personal vid kritiska händelser och därmed snabbare kunna hantera säkerhetsärenden.

Trygg skola PREMIUM

För skolor som vill säkerställa kommunikation när mobilnätet inte är tillgängligt. Förutom funktionaliteten i STANDARD så kan brandlarm anslutas och ge information om i vilken byggnad larmet sker och visas direkt i app, personlarm eller personsökare. Passersystem kan anslutas för att efter scenarier styra säkerhetsnivån. Lösningen gör det även möjligt för information om larmhändelser att nå ut till skolans digitala skärmar och högtalarsystem.

Beställ en informationsbroschyr om våra olika lösningar för Trygg skola till din mail

Vill du veta mer om Trygg skola?

Prata med någon av våra experter

Begränsa personskador

Genom möjligheten att omedelbart kunna initiera lämpliga lokala åtgärder begränsas personskador och lidande – liv kan till och med sparas!

Minimera felaktiga beslut

Korrekt information och tydliga instruktioner skickas automatiskt till rätt personer, vilket gör att sannolikheten för olyckliga felbeslut och kritiska förseningar minimeras.

Användarvänligt

Regelbunden användning av lösningen (t ex presentation av generell information och lindrigare incidenter så som vandalisering och drogförsäljning) gör att personalen blir van att hantera systemet, något som är nödvändigt den dag något allvarligt sker. Dessutom förmedlas indirekt en trygghetskänsla till både elever och lärare.

White paper: En tryggare och säkrare skola

I detta white paper tittar vi närmare på faktorer som utmanar en trygg och bra inlärnings- och arbetsmiljö, samt åtgärder som kan bidra till att förbättra denna.

Webbinarium: Hur ökar vi säkerheten för elever och lärare i skolan?

Siffror visar att våld och hot i skolan blir allt vanligare. Hur kan vi öka säkerheten och tryggheten i skolan utan att äventyra känslan av frihet och öppenhet för elever och lärare?