Home / Smart Rescue™

Lösningar för krishantering och en tryggare arbetsmiljö

Smart Rescue erbjuder innovativa, livskritiska lösningar för krishantering som hjälper organisationer, kristeam och räddningstjänster att förebygga och snabbt agera på offentliga eller privata nödsituationer.

I en nödsituation räknas varje sekund

Våra innovativa lösningar inom Smart Rescue hjälper räddningstjänster och andra organisationer att förebygga och snabbt agera på larm, hot och nödsituationer. Förutom av räddningstjänster används våra lösningar för krishantering även i skolor, kommuner, industrier, på evenemangsarenor, hotell och i andra viktiga samhällsfunktioner.

Sätt upp en egen lokal larmcentral för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Begränsa personskador och skydda arbetsplatser.

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

Om det inträffar en incident på ett boende ser vår lösning Tryggt Boende till att rätt personer omedelbart får rätt information.

När något allvarligt inträffar räknas varje sekund. Vi gör kommuner, industri, företag och organisationer till tryggare arbetsplatser.

Snabba upp och förkorta ledtiden mellan larm och handling med vår digitala lösning för in- och utalarmering.

– När man som ansvarig för systemet går och lägger sig på kvällen ska man kunna sova gott och veta att sjöräddarna ute i landet får sina larm. Då krävs det lösningar som man kan lita på. Därför valde vi den här helhetslösningen för drift av den kritiska kommunikationen och IT-infrastrukturen.

Adam Goll-Rasmussen

Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet

Prata med en säljare

Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning för dina behov.

Det här är Smart Rescue

Lösningar som hjälper organisationer och räddningsteam att snabbt påbörja rätt insatser – se filmen för att få veta mer!

Säkra, pålitliga och beprövade lösningar för IoT-konnektivitet (IoT-uppkoppling)

Våra Smart Rescue-lösningar kombinerar säkra IoT-konnektivitetsplattformar med programvara och tjänster som är skräddarsydda för att uppfylla dina behov. Lösningarna övervakas dygnet runt, alla dagar i veckan, och ger en tydlig väg från incident till respons. Arbetsplats- och personlarm kombineras med vår dispatch-programvara så att signaler skickas ut i flera kanaler, vilket minskar ledtiderna vid lokala utryckningar till kritiska incidenter. Lokala svar hanteras antingen via larmcentraler från tredje part eller på plats av kunder med lokala varningssystem.

Vi är experter på lösningar för krishantering

På Smart Rescue är vi experter på avancerade lösningar för krishantering De helhetslösningar vi levererar är baserade på säker IoT-konnektivitet och säker programvara. I flera år har vi hjälpt räddningstjänsten och verksamheter att korta av tiden mellan larm och åtgärd.

Utbildningar

Våra förebyggande och tekniska utbildningar erbjuds både som webbutbildning och på plats, och skräddarsys efter verksamhetens behov och förutsättningar. 

Varför är det viktigt att säkra IoT-kommunikation och data?

Säkra IoT-lösningar är avgörande för våra kunders kritiska verksamheter. De hjälper dig att rädda liv, skydda egendom och viktiga offentliga tjänster samt utvecklar din verksamhet.

Så skapar Dalhemsskolan en tryggare skolmiljö

Sedan 2016 arbetar Dalhemsskolan i Helsingborg aktivt med en åtgärdsplan för att skapa en bättre och tryggare skola. AddSecures lösning Trygg skola är en del av detta arbete, och trygghetsarbetet har gett resultat.