Home / Smart Rescue™

Smart Rescue™

I en nödsituation är varje sekund viktig. Våra lösningar inom Smart Rescue säkerställer att organisationers kristeam och räddningstjänsten kan reagera på ett snabbt och korrekt sätt.

Sätt upp en egen lokal larmcentral för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Begränsa personskador och skydda arbetsplatser.

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

När något allvarligt inträffar räknas varje sekund. Vi gör kommuner, industri, företag och organisationer till tryggare arbetsplatser.

Förebyggande utbildning - Hur agera vid hot och våld?

Snabba upp och förkorta ledtiden mellan larm och handling med vår digitala lösning för in- och utalarmering.

Säkrade, pålitliga och beprövade lösningar

Våra Smart Rescue-lösningar hjälper räddningstjänsten och andra organisationer att förebygga och reagera på larm, hot och nödsituationer. Lösningarna övervakas dygnet runt, året runt och ger en tydlig väg från incident till respons. Förutom att användas av räddningstjänsten tillämpas våra lösningar inom industrin, evenemangsarenor, hotell, skolor och andra kritiska samhällsfunktioner.

Varför är det viktigt att säkra kritisk kommunikation och data?

Inspelat webbinarium: Framtidens lösningar inom personsäkerhet

Under det här webbinariet tittar vi på vanliga utmaningar hos kommuner, och hur framtidens verksamhetsanpassade lösningar underlättar arbetet och ökar tryggheten för kommunens anställda.

Så skapar Dalhemsskolan en tryggare skolmiljö

Sedan 2016 arbetar Dalhemsskolan i Helsingborg aktivt med en åtgärdsplan för att skapa en bättre och tryggare skola. AddSecures lösning Trygg skola är en del av detta arbete, och trygghetsarbetet har gett resultat.