Home / Smart Rescue™

Lösningar för krishantering och en tryggare arbetsmiljö

Smart Rescue erbjuder innovativa, livskritiska lösningar för krishantering som hjälper organisationer, kristeam och räddningstjänster att förebygga och snabbt agera på offentliga eller privata nödsituationer.

I en nödsituation räknas varje sekund

Våra innovativa lösningar inom Smart Rescue hjälper räddningstjänster och andra organisationer att förebygga och snabbt agera på larm, hot och nödsituationer. Förutom av räddningstjänster används våra lösningar för krishantering även i skolor, kommuner, industrier, på evenemangsarenor, hotell och i andra viktiga samhällsfunktioner.

Sätt upp en egen lokal larmcentral för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Begränsa personskador och skydda arbetsplatser.

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

Om det inträffar en incident på ett boende ser vår lösning Tryggt Boende till att rätt personer omedelbart får rätt information.

När något allvarligt inträffar räknas varje sekund. Vi gör kommuner, industri, företag och organisationer till tryggare arbetsplatser.

Snabba upp och förkorta ledtiden mellan larm och handling med vår digitala lösning för in- och utalarmering.

– När man som ansvarig för systemet går och lägger sig på kvällen ska man kunna sova gott och veta att sjöräddarna ute i landet får sina larm. Då krävs det lösningar som man kan lita på. Därför valde vi den här helhetslösningen för drift av den kritiska kommunikationen och IT-infrastrukturen.

Adam Goll-Rasmussen

Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet