Home / Customer Cases / Hur fyra svenska skolor gör framtiden säkrare med lösningen Trygg skola från AddSecure

Hur fyra svenska skolor gör framtiden säkrare med lösningen Trygg skola från AddSecure

På Skånegatan i Göteborg ligger tre gymnasieskolor som har valt att uppgradera sina säkerhets- och kommunikationskanaler – Bernadottegymnasiet, Burgårdens Gymnasium och Katrinelundsgymnasiet. Även Motorbranschens Tekniska Gymnasium ingår i projektet.

Snabbfakta

  • Kund: Göteborg stad
  • Bakgrund: Hot och våld ökar i skolor över hela Europa.
  • Behov: Kommunicera snabbt vid incidenter.
  • Lösning: AddSecure Trygg skola är en helhetslösning som gör det möjligt för skolpersonalen att kommunicera snabbt via flera kanaler, som mobilappar, sökare, personlarm, digitalradio, informationsskärmar och fördefinierade röstmeddelanden.
  • Resultat: Rätt information till rätt personer i rätt tid.

Dessa skolor är inte ensamma. 70 % av Sveriges kommuner rapporterar att de har ökat säkerheten i skolorna under de senaste åren. Detta innebär dock vanligtvis mer traditionella åtgärder som kameror, åtkomstkontroll eller larm. Det finns fortfarande väldigt få skolor som har ett kritiskt kommunikationssystem lika uppdaterat som dessa fyra i Göteborg. Men vad exakt innebär ett sådant system?

Den aktuella frågan

Göteborg är Sveriges näst största stad och projektets tre ursprungliga skolor ligger mitt i den. Allt som allt handlar det om ca 3 300 elever och lärare – vilket kräver en hel del av organisationen, kommunikationen och, sist men inte minst, säkerheten.

Även om det inte på något sätt är utmärkande för skolorna i fråga, så ökar hot och våld i skolor över hela Europa. Det innebär att det är viktigt med snabb kommunikation om du ska stävja incidenter innan de eskalerar. Om du kan hantera mindre incidenter snabbt kan du ofta hindra dem från att bli allvarliga och våldsamma.

Anders Ekman arbetar som servicechef för de aktuella skolorna. Han ansvarade för förhandlingarna med AddSecure och ledde kommunens del av projektet. Han beskriver vad det var som gjorde att de sökte efter en ny lösning till att börja med:

– Vi arbetar alltid med säkerhet och trygghet i våra skolor, och vi insåg att vi behövde kunna sprida information snabbt om vissa situationer skulle uppstå. Vi behövde uppdatera vår kommunikation på ett enkelt sätt, oavsett om det gällde brandlarm eller kommunikation mellan lärare eller säkerhetsgruppmedlemmar under en kris.

Valet föll på AddSecure Trygg skola

Ekman berättar att skolorna tittade på olika tänkbara leverantörer, men att de snabbt såg fördelarna med AddSecures omfattande kommunikationssystem.

– Vi anser att AddSecures system ärbåde lätt att använda och har ett mer framtidsorienterat perspektiv. AddSecure ligger före teknikmässigt och låter oss kombinera många olika system digitalt. Konkurrenternas lösningar kändes mycket mer konventionella.

- AddSecure Trygg skola adresserar alla typer av scenarier, t.ex. om en lärare känner sig otrygg och behöver backup, eller vi behöver hålla räkningen på eleverna vid en brand, eller bara något så enkelt som att informera oss om att en fläkt har slutat att fungera i matsalen. Det är alla dessa olika små delar som gör systemet så användbart, säger Anders Ekman, Servicechef.

Så vad är det för lösning?

AddSecure Trygg skola är en helhetslösning som gör det möjligt för skolpersonalen att kommunicera snabbt via flera kanaler, som mobilappar, sökare, personlarm, digitalradio, informationsskärmar och fördefinierade röstmeddelanden. Sökarna är ett viktigt komplement till mobilappen, som garanterar att du alltid kan nå rätt person, även om din mobiltelefon inte har några batterier och mobilnätet är överbelastat – det sistnämnda är ett vanligt problem under en kris. Ett helt nytt personsökarnätverk har inrättats, och det sträcker sig över alla de fyra skolorna, för att varna de andra om något skulle hända och förhindra besök tills situationen är löst. Systemet kan också kommunicera med nödsituationsnätverk och olika larmcentraler.

Hela AddSecures lösning Trygg skola är en modifierad version av ett system som redan har varit aktivt i många år. Systemet används redan idag av 70 % av Sveriges Räddningstjänst och av Sjöräddningssällskapet (vars personsökarnätverk sträcker sig över otroliga 4 000 kilometer), samt flera köpcentrum och sportarenor m.m.

Ekman tillägger:

– AddSecures lösning Trygg skola adresserar alla typer av scenarier, t.ex. om en lärare känner sig otrygg och behöver backup, eller vi behöver hålla räkningen på eleverna vid en brand, eller bara något så enkelt som att informera oss om att en fläkt har slutat att fungera i matsalen. Det är alla dessa olika små delar som gör systemet så användbart.

Vägen framåt

AddSecure levererar tekniken, men det är det upp till varje skola att utveckla rutiner för att använda den, om än med några råd från AddSecure. Det är viktigt att trygghetslösningen är en regelbunden del av lärarnas och den övriga personalens rutin, så att de använder den på ett självklart och intuitivt sätt även i händelse av en större nödsituation.

Hela lösningen är byggt på ett sätt som möjliggör flexibilitet och enkel skalbarhet både inom varje skola för sig, samt gemensamt när andra skolor läggs till i projektet. För att uttrycka det kortfattat, systemet är byggt både för att vara och växa.

Ekman är mycket positiv till hela projektet:

– Det har varit en helt problemfri och mycket professionell process. AddSecure har erbjudit utmärkta lösningar för våra ursprungliga problem, samt pekat ut flera andra möjligheter som vi inte själva hade tänkt på. Detta kommer att minska vår arbetsbörda avsevärt.