Home / Smart Rescue™ / Trygg skola

Trygg skola

Lösningen Trygg skola säkerställer att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt och att rätt åtgärder och säkerhetsnivåer aktiveras. Detta gör det möjligt för lokala skolteam att förhindra eller begränsa påverkan av en incident till dess att extern hjälp anländer.

Hur skapar vi en tryggare och säkrare skola? Ladda ner vårt white paper!
Elever som lämnar en trygg skola

Förhindra eller begränsa påverkan av en incident

Om det inträffar en incident i skolan ser vår lösning Trygg skola omedelbart till att rätt personer får rätt information, att rätt lokala åtgärder kan initieras och att rätt säkerhetsnivåer automatiskt aktiveras i passersystem etc. Detta förhindrar eller begränsar ödesdigra konsekvenser till dess att polis, vakter eller brandmän anländer.

AddSecure har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön, så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information.

Utmaningar

• Antalet allvarliga incidenter ökar stadigt inom skolor i Europa. Exempelvis har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats de senaste fem åren i Sverige.

• Normalt sker störst skada redan under de tio första minuterna, då extern hjälp oftast ännu inte har hunnit fram.

• Trots förebyggande investeringar i kodlås och passersystem, initieras tyvärr fortfarande en stor del av incidenterna av elever som redan har tillträde till skolan.

Lösning

Redan inom några sekunder efter det att en incident inträffat är det absolut kritiskt att rätt åtgärder initieras lokalt av skolans personal. Korrekt information och tydliga instruktioner om eventuell inrymning eller evakuering måste automatiskt och omedelbart skickas till elever, skolpersonal samt räddningstjänst.

AddSecure Trygg skola är en säker, flexibel och tillförlitlig kommunikationslösning, som kan hantera och reagera på alla typer av alarm. Larmen kan triggas manuellt från mobila personlarm, stationära larmpaneler eller automatiskt från andra larmsystem.

Inom några få sekunder får alla relevanta mottagare instruktioner och information enligt era fördefinierade incidentscenarier. Ett dedikerat personsökarsystem säkerställer att all kritisk kommunikation kommer fram – ett överlastat mobilnät eller mobiler inställda på tyst läge är inte ett alternativ i en nödsituation.

De bildskärmar som används i lösningen, monterade i allmänna utrymmen samt lärarrum, kan med fördel användas för allmän information så som schemaändringar och lunchmenyer, när ett incidentscenario inte är aktivt.

Vill ni veta mer om Trygg skola?

Prata med någon av våra experter

Begränsa personskador

Genom möjligheten att omedelbart kunna initiera lämpliga lokala åtgärder begränsas personskador och lidande – liv kan till och med sparas!

Minimera felaktiga beslut

Korrekt information och tydliga instruktioner skickas automatiskt till rätt personer, vilket gör att sannolikheten för olyckliga felbeslut och kritiska förseningar minimeras.

Användarvänligt

Regelbunden användning av lösningen (t ex presentation av generell information och lindrigare incidenter så som vandalisering och drogförsäljning) gör att personalen blir van att hantera systemet, något som är nödvändigt den dag något allvarligt sker. Dessutom förmedlas indirekt en trygghetskänsla till både elever och lärare.

Webbinarium: Hur ökar vi säkerheten för elever och lärare i skolan?

Siffror visar att våld och hot i skolan blir allt vanligare. Hur kan vi öka säkerheten och tryggheten i skolan utan att äventyra känslan av frihet och öppenhet för elever och lärare?