Detta är AddSecure Trygg skola

När det är avgörande att du agerar snabbt behöver du definitivt en pålitlig kommunikationslinje.

Skolan ska vara en trygg och säker plats. Tack och lov är den fortfarande det, för det mesta. Men vi ser tyvärr en ökning av antalet våldsamma incidenter, vilket naturligtvis skapar en viss oro. Till och med vårt fredliga Skandinavien har drabbats. Svenska lärarförbundet har kritiserat de långsamma framstegen med att säkra landets skolor och 70 grundskolor i Oslo har installerat nya larmsystem.

AddSecure Trygg skola är vårt sätt att göra skolorna till de trygga platser de bör vara, genom ett kommunikations- och larmsystem som möjliggör blixtsnabb spridning av information, flexibla svarssätt, och (om tillämpligt) varnar rätt myndigheter. Allt detta utan att bli invasivt och äventyra öppenheten i vårt moderna skolsystem.

Vilka är komponenterna?

AddSecure Trygg skola består av en mängd komponenter, för att bättre kunna hantera en rad olika scenarier. Det kan vara lättare att tänka på det som en mångsidig verktygslåda snarare än en enda produkt. Här är en fullständig lista över möjliga komponenter:

 • Larmsystem för skolan – Ett helt säkert kommunikationsnät som sträcker sig över en serie ”personsökare”, mobilappar, skärmar och externa larmcentraler.
 • Mobilapp – En bärbar larmpanel på telefonen (Android och iOS), med helt anpassningsbara scenarier för varje användares behov.
 • Statiska knappar och paneler – Systemet är lätt att integrera med befintliga eller nya larmpaneler och knappar i klassrum, reception och personalrum.
 • Personlarm – Portabla larm som använder GPS och positionsmarkörer inomhus för att visa var du befinner dig. Kan också kombineras med personsökarfunktioner.
 • Personsökare – Separata varningsenheter som kommunicerar via ett separat nätverk med hög säkerhet och som inte påverkas av driftstopp i mobilnätet.
 • Permanenta minisurfplattor – Fästa vid väggar eller skrivbord, med möjlighet till förinspelade varningsmeddelanden.
 • Informationsskärmar – Används normalt sett för att visa vardaglig information om lektioner eller matsalsmenyer, som åsidosätts av viktig information via ett prioriteringssystem.
 • Högtalarsystem – AddSecure Trygg skola kan installera egna högtalare eller integreras med befintliga högtalare. Systemet kan spela upp förinspelade röstlarm för olika ändamål.
 • Externa larmcentraler – Systemet kommunicerar omedelbart med alla större larmcentraler om extern assistans behövs.

Vilka scenarier gäller det?

AddSecure Trygg skola är avsiktligt mycket flexibelt, vilket innebär att du kan få ut rätt information till rätt personer nästan omedelbart, oavsett vilken typ av hot det gäller. Det kan vara ett slagsmål på skolgården, en misstänkt person nära skolans område, eller en brand i skolans labb. De flesta skolor har redan några beredskapsplaner på plats, och lösningen Trygg skola hjälper dig att genomföra dem mycket snabbare och enklare, genom att definiera olika scenarier och lämplig respons.

Exempel 1: Misstänkt person iakttagen

 • En lärare ser en misstänkt person precis utanför skolgården och vill varna sina kollegor.
 • Hon trycker på knappen ”ökad beredskap” på personalrummets larmpanel.
 • Alla statiska paneler visar ökad beredskap med hjälp av visuella och hörbara signaler.
 • Alla i personalen får ett sms som varnar dem om samma sak.
 • När personen har lämnat platsen trycker den lärare som larmade på en knapp för att informera om att hotet är borta.

Exempel 2: Våld på skolgården

 • Ett slagsmål bryter ut mellan tonåringar på skolgården, och håller på att gå överstyr.
 • En lärare använder sin mobilapp för att få hjälp med en enkel knapptryckning.
 • Inom några sekunder varnas den förutbestämda åtgärdsgruppen via sina personsökare.
 • Läraren får hjälp med att avbryta slagsmålet av andra kvalificerade vuxna.

Exempel 3: Allvarliga hot

 • Ett potentiellt allvarligt hot upptäcks inuti eller precis utanför skolan.
 • En lärare använder larmpanelen i sitt klassrum för att varna för att en misstänkt person finns i närheten.
 • Inom några sekunder informeras elever och lärare genom:
  Högtalarsystem
  Informationsskärmar
  Särskilda larmpaneler
 • Skolans åtgärdsgrupp varnas genom sina personsökare, som indikerar vad problemet är och att en beredskapsplan ska initieras.
 • Övrig personal får varnande sms på sina telefoner.
 • Personal på andra närliggande skolor uppmärksammas också, så att de kan stoppa eventuella elevbesök eller gästföreläsningar.
 • En larmsignal skickas till rätt larmenhet, som väktare eller polis.

Vid brand eller annan kritisk situation kan AddSecure Trygg skola också beviljas tillgång till dörrar och fönster, för att kunna låsa en del av skolan. Scenarierna är anpassningsbara och kan enkelt anpassas efter skolans behov.

Om du vill veta mer om AddSecure Trygg skola schemalägger vi gärna ett icke-bindande samtal, och hittar en lösning som passar din skolas behov.

Läs mer: