Home / Smart Rescue

Smart Rescue

I en nödsituation är varje sekund viktig. Våra lösningar inom Smart Rescue säkerställer att organisationers kristeam och räddningstjänsten kan reagera på ett snabbt och korrekt sätt.

Säkrade, pålitliga och beprövade lösningar

Våra Smart Rescue-lösningar hjälper räddningstjänsten och andra organisationer att förebygga och reagera på larm, hot och nödsituationer. Lösningarna övervakas dygnet runt, året runt och ger en tydlig väg från incident till respons. Förutom att användas av räddningstjänsten tillämpas våra lösningar inom industrin, evenemangsarenor, hotell, skolor och andra kritiska samhällsfunktioner.

När något allvarligt inträffar räknas varje sekund. Säkra viktiga samhällsfunktioner, minimera skador och förebygg katastrofer.

Sätt upp en egen lokal larmcentral för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.

Begränsa personskador och skydda arbetsplatser.

Snabba upp och förkorta ledtiden mellan larm och handling med vår digitala lösning för in- och utalarmering.

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

Hur fyra svenska skolor gör framtiden tryggare

Hot och våld ökar i skolor över hela Europa. Tre gymnasieskolor i Göteborg har valt att uppgradera sina säkerhets- och kommunikationskanaler.