Home / Smart Rescue™ / Utryckning

Utryckning

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd. Används av räddningstjänsten, ambulanssjukvården och sjöräddningen.

Räddningstjänsten

AddSecure är en marknadsledande leverantör av kompletta systemlösningar för digital utalarmering till räddningstjänsten. Vi har mångårig erfarenhet av räddningstjänstens funktion och verksamhet i Sverige och med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet hjälper vi dig att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Ambulans

Vi erbjuder lösningar för ambulanssjukvården gällande Rakel-integration och digital utalarmering. Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet, hjälper vi våra ambulanskunder att på ett snabbt och säkert sätt överföra korrekt information till utförande insats med olika prioriteringar.

AddSecure har mångårig erfarenhet av ambulanssjukvårdens funktion och verksamhet och har levererat systemlösningar till flera landsting i Sverige.

Sjöräddningen

Sjöräddningssällskapet i Sverige är en frivilligorganisation som ger assistans till privatpersoner till sjöss. Vi har hjälpt organisationen att bygga upp ett rikstäckande utalarmeringssystem för att snabbt och effektivt kalla in resurser vid incidenter kring Sveriges kust och de stora sjöarna. På vissa platser är systemet samordnat med motsvarande system hos räddningstjänsten.

Våra utryckningslösningar hjälper till att rädda liv!

Tillsammans med vårt Telecall-system och vår digitala in- och utalarmeringstjänst kan vi påskynda och förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd.

Vi erbjuder även BLIS, ett komplett system för utalarmering till blåljusorganisationer och industrier. De olika byggblocken kombineras till en lösning som är specifikt anpassad för din verksamhet.

Vill ni veta mer om våra digitala lösningar för in- och utalarmering?

Prata med någon av våra experter

TeleCall

Vårt system för kritisk kommunikation