Bättre beslut genom mätning

Krav från konsumenter och från staten innebär att behovet av att mäta kontinuerligt ökar. Med goda analysmodeller får nätbolagen bättre kontroll över vad som händer i nätet, med peakar och förluster, vilket i sin tur ger underlag för investeringar. Med real-time data kan tiden för eventuella avbrott och antalet drabbade reduceras.

Kontakta oss för en testperiod!

Power Circle 6. maj

Analysera mätvärden från nätstationer och arbeta mera förebyggande

Varför arbeta med mätning och analys:

  • Genom analys av den aktiva och reaktiva effekten kan energikostnaderna minskas
  • Bättre kontroll av hälsotillståndet i nätet
  • Genom verklig kunskap om nätstatus erhålls bättre besluts- och prioriteringsunderlag för investeringar
  • Genom larm om överskridna hälsonivåer kan kommande avbrott hindras
  • Genom mätning i nätstationerna kan underliggande felaktiga solcellsanläggningar och laddstolpar identifieras

Genom vårt analyssystem kan ni erhålla:

  • Enkel överblick gällande statusen på nätstationerna
  • Enkelt att sätta larmnivåer
  • Standardvy av hälsostatusen gällande nätstationerna
  • Enkelt att välja egna analyser efter behov
  • Ingen installation på egna servrar och ingen uppdatering; molntjänst

Testperiod med eller utan fortsatt drift

AddSecure Smart Grids erbjuder utrustning för en första installation i förslagsvis 7-10 nätstationer. Vi bistår gärna med råd om vilka typer av nätstationer ni bör använda som test, t.ex. nätstationer där det finns osäkerhet runt energiflödena i nätstationen och obalanser mellan faserna. Väljer ni att utnyttja optionen med felindikering så är det nätstationer med intermittenta jordfel eller många avbrott som är mest intressanta. Vi erbjuder också hjälp vid installation av utrustning.

Vi rekommenderar en testperiod på 6 månader efter att utrustningen har levererats.

Hyra testutrustning

Vi erbjuder att under testperioden hyra all nödvändig utrustning för 300 SEK/månad per installerad nätstation, inklusive abonnemangskostnad för analyssystemet Analytics, kommunikationen och support. Ett särskilt hyresavtal för testperioden upprättas.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig:

De nya smarta elnäten

För att proaktivt möta kommande krav från konsumenter och från staten, har Affärsverken i Karlskrona utvecklat en ny lösning för smarta elnät.