blogg

De 3 vanligaste orsakerna till strömavbrott

Återkommande strömavbrott och driftstopp kan skada ditt rykte som nätägare. Vilka är de vanligaste orsakerna och kan de undvikas?

För att hålla dina SAIDI- och SAIFI-nummer så låga som möjligt, måste du minimera avbrotten. Vissa typer av problem kommer du tyvärr aldrig att kunna kontrollera, medan andra kan förbättras avsevärt genom att elnätet uppgraderas. Digitalisering är ett särskilt kraftfullt verktyg, men vi återkommer till det om ett tag. Först ska vi gå igenom de tre vanligaste orsakerna till strömavbrott.

1. Naturliga orsaker

Oavsett om elnätet är analogt eller digitalt kommer det alltid att vara beroende av att den underliggande fysiska tekniken är ostörd. Tyvärr finns det fortfarande inget sätt för oss att kontrollera väder och vind, och kraftledningar och elstolpar är ofta mycket utsatta under hårt väder. Hårda vindar kan riva ned kraftledningarna eller välta elstolparna, för att inte tala om vad blixten kan ställa till med. I Norge har blixtnedslag orsakat över 20 miljoner euro i reparationskostnader under de senaste tio åren.

Ett bra överspänningsskydd hjälper definitivt, men under de kommande åren kommer vi förmodligen se att det blir allt vanligare att flytta elnäten under jord. Men även där kan de falla offer för slitage eftersom marken också rör sig, vilket gör att stenar kan skrapa sönder kablarna. Detta är mycket svårare att upptäcka än en bruten stolpe, så en digital översikt är vid sådana tillfällen avgörande.

2. Den mänskliga faktorn

Även om naturliga orsaker är svåra att eliminera helt och hållet, kan de fel som beror på den mänskliga faktorn ofta vara långt mer frustrerande att hantera, eftersom de borde gå att förebygga. Det är ganska vanligt att grävmaskiner river upp underjordiska kablar som föraren inte kände till. Återigen är det bristen på överblick som är problemet.

Det finns också en annan, mer passiv kategori av fel som är orsakade av människor – och den är ännu svårare att förebygga. Vi pratar om slitage igen. Om kablarna förväntas hålla i en evighet blir de förstås förr eller senare slitna ändå, men ibland händer det ganska tidigt eftersom den som installerade dem inte följde rutinerna ordentligt. Brist på t.ex. tid eller resurser kan helt enkelt ha lett till att kablarna blev för dåligt isolerade. “Naturligt slitage” blir då faktiskt ett resultat av den mänskliga faktorn.

3. Överbelastning

Tills kunskap och teknik gör det möjligt för konsumenterna att bättre anpassa sig till perioder med hög effektintensitet, kommer elnätet att vara sårbart för överbelastning. Problem på en del av nätet kan snabbt sprida sig till en annan del, och det kan vara tidskrävande att räkna ut var det hela började. Historisk kunskap kan bidra till att begränsa sökandet, men du måste fortfarande resa till sekundärstationerna för att personligen kunna titta närmare, och stänga dem tills felet är åtgärdat.

Digitalisering erbjuder lösningar – och problem

Vi tänker inte låtsas att digitalisering löser alla problem – men den underlättar en hel del. Särskilt genom livskvalitetsförbättringar, som att kunna se på en skärm var felet uppstod och stänga av sekundärstationen på distans. Du kommer också att kunna låta kraftnätet balansera sig själv i mycket större grad, så överbelastning inte längre blir ett lika stort hot.

Men ett digitalt elnät innebär en ny, digital problematik. Ibland är det lätt att glömma att internet är fullt av människor och programvaror som vill skada, och som bara letar efter något nytt att hacka. Om ditt kraftnät kommunicerar öppet online kan människor medvetet försöka (och lyckas) stänga av det. Därför är det oerhört viktigt att dölja kommunikationen via privata nätverk (VPN), samt att etablera goda rutiner för vem som får tillgång till det.

Om du funderar på att digitalisera ditt elnät rekommenderar vi att du läser på om digital kommunikation. Att digitalt skydda nätet är inte så svårt som man skulle kunna tro, men det kräver viss kunskap.