Viktigare än någonsin att säkra sin kommunikation

Under de kommande åren förväntas en snabbare och bredare utrullning av nya generationens nätverk i Sverige. Vi bevittnar ett enormt generationsskifte och flera operatörer står på led för att ta del av kakan.

säkra-2g-3g-kommunkation

I Sverige, och i resten av Europa, står vi inför ett enormt förändringsarbete i takt med rådande 5G-expansion. I nuläget är Telia, Tele2 och Tre i full gång med att marknadsföra sina 5G-nät. Mobiljätten Samsung har till och med meddelat att de påbörjat forskning om framtidens 6G-nätverk.

Inom en snar framtid fasas de gamla kopparnäten samt 2G- och 3G-näten ut helt – vilket kommer påverka all den teknik som är baserad på analog koppar och äldre mobilnät. Men vad händer om samhällskritiska larm helt plötsligt inte når fram för att tekniken är för gammal? Om ett brandlarm inte når brandkåren, ett personlarm inte når vårdpersonalen eller om vår vattenförsörjning hotas? Det pågående skiftet innebär att det är viktigare än någonsin att säkra sin kommunikation.

Vi talar ofta om de oändliga möjligheterna med 5G, och visst finns det ingen tvekan om potentialen, inte minst för säkerhetsföretagen och kritisk infrastruktur. Kommunikation kommer bli mer pålitlig och samhällskritiska tjänster kommer optimeras – det kan göra stor skillnad vid till exempel bränder, eller för ambulanser. Dessutom kommer IoT (Internet of Things) få ett enormt uppsving, då vi rör oss mot en framtid där mer eller mindre allt är uppkopplat. Det är en uppkopplad framtid vi alla måste anpassa oss efter för att säkra våra samhällen.

Vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede av 5G-utrullning, men det är oundvikligt att inte prata om de risker som följer när gamla nätverk nu stängs ner.

Runt om i Europa finns det miljontals larm som påverkas av teknikskiftet. Schweiz är ett föregångsland som direkt efter att nedsläckningen av 2G- och 3G-näten kommunicerats aktivt påbörjade arbetet med att byta ut den gamla tekniken. Inom den svenska säkerhetsbranschen har debatten om nedsläckningen av telenäten länge varit aktuell, men branschen måste ta frågan på ännu större allvar. Baksidan av digitaliseringen och avvecklingen av olika telekomnät är att larmkommunikation och annan kritisk kommunikation riskeras. Vi ser redan att det blir vanligare att larmsignaler från äldre larm inte når larmmottagaren. Bristerna är omfattande i allt från brand- och inbrottslarm, till person- och trygghetslarm. Detta måste ändras.

Se video: Varför är det viktigt att säkra kritisk kommunikation och data?

 

Det finns två viktiga områden att se över kring detta. Dels bör den svenska säkerhetsbranschen se till att föråldrad analog utrustning för larmkommunikation upphör att levereras. Dels måste företag, organisationer och myndigheter informeras om vikten av att byta ut gamla larmsändare och andra uppkopplade enheter. Kunskap är nyckeln för att kunna ställa högre krav på tillverkare och systemleverantörer. Når vi dit så kan teknikskiftet bejakas av både samhället och företag i större utsträckning och därmed undvika att hamna på efterkälken i utvecklingen.

Hur går vi då tillväga med detta?

Med hjälp av modern kommunikationsteknik kan vi uppdatera äldre larmsystem med aktuell larmutrustning och digitala lösningar. På så sätt kan vi framtidssäkra larmkommunikationen, vilket ger företag möjlighet att effektivisera verksamheten och sänka sina kostnader. Ny teknik möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning av larmutrustning och skapar förutsättningar för att erbjuda nya digitala tjänster. Att uppdatera de gamla larmlösningarna är dessutom extra viktigt med tanke på den nya EU-standarden för larmöverföring, som föreskriver att ett larmsystem måste testas i sin helhet senast 2021. Det är alltså nu vi måste se till att framtidssäkrade, trygga och tillförlitliga helhetslösningar tillhandahålls i Sverige och i Europa.

Var börjar vi?

Säkerhetsbranschen har den centrala rollen. Om dessutom samarbetet med operatörer, företag och myndigheter stärks, så blir möjligheterna att säkra samhället desto bättre. Det är upp till oss att informera om säkerheten och vad som krävs av företagen. Branschen står inför utmaningen att hinna med att uppgradera och digitalisera all den äldre teknik och larmkommunikation som finns installerat runt om i landet.

I nuläget behöver vi inom branschen skynda på kartläggningen av hur många som faktiskt behöver uppdatera och digitalisera sin larmkommunikation. Att analysera dagsläget genererar större chanser att effektivisera teknikskiftet och se till att övergången inte bara blir smidig, men också säker och snabb.

Den analoga tiden kan konstateras närma sig sitt slut och vi välkomnar nästa generations nätverk och digitala lösningar. Det är därför dags att kavla upp ärmarna och säkra upp kommunikationen nu, innan den gamla tekniken stängs ner – vi har inte råd att förlita oss på slumpen och bara hoppas att larmet når fram när det väl gäller.

Sten Olsson, affärsutvecklingschef, AddSecure

 

White paper: Hur man stärker IoT-säkerheten

Vill du veta mer om IoT-säkerhet? Ladda ned vårt whitepaper och läs mer om vilka fler säkerhetsaspekter du bör tänka på.

Ladda ner!