Vem bär ansvaret över säkerheten i hissarna?

Dagligen transporteras både personer och varor i hissarna runt om i landet, men trots det får säkerheten i hissarna sällan samma prioritet som exempelvis inbrottslarm och hisslarm. En vanlig anledning är att fastighetsägarna inte är medvetna om att det är deras ansvar att säkerställa larmfunktionen i hissen. 

Hissen är en viktig och flitigt använd del av många byggnader, såväl arbetslokaler som bostadshus. Även om ingen vet hur många person- och godstransporter det sker dagligen i de omkring 130 000 hissarna som finns i Sverige, så kan man konstatera att det rör sig om ett mycket stort antal. Och så länge hissen fungerar gör den stor nytta, men så fort det blir någon typ av fel på en hiss uppstår problem. I bästa fall är det ett mindre fel, som att de som befinner sig i huset får välja en annan hiss. Men det finns också en uppenbar risk att det direkt blir ett stort problem; om en eller flera personer fastnar i hissen och larmutrustningen i hissen inte fungerar.

Larmfunktionens avgörande betydelse

Tänk dig att den situationen uppstår på ett sjukhus. Även om projekt för förbättringar initierats är många gånger mobiltäckningen inne i en sjukhushiss i stort sett obefintlig, och vem märker då att hissen står stilla – och att larmet inte går? Oavsett om det är en patient eller inte inne i hissen kan en fungerande sjukhushiss bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död.

Även i mindre dramatiska situationer blir larmfunktionen ytterst kritisk. Att fastna i en hiss i ett bostadshus skapar snabbt mer eller mindre starka olustkänslor hos den som drabbas. Och i en undersökning som Hem & Hyra gjorde svarade 12 % att de kände obehag bara av att åka hiss.

Ansvaret vilar hos fastighetsägarna

Att hissar kan riskera att bli stående är uppenbart, med tanke på vad de årliga besiktningarna brukar resultera i: nästan var tredje hiss i Sverige får någon typ av anmärkning vid besiktningen. Hur länge de fel som upptäcks har funnits framgår inte; de kan ha varit där i en vecka eller elva månader före besiktningen. Och när de väl upptäckts gäller det förstås att de ska åtgärdas omgående.

Trots detta är det påfallande ofta som säkerheten i hissarna inte får samma prioritet som exempelvis inbrottslarm och brandlarm. En vanlig anledning är att fastighetsägaren inte är medveten om att det är hans eller hennes ansvar att säkerställa funktionen för larmen i hissarna. Även om uppdraget att ta hand om skötsel, drift och larmhantering är utlagt på en seriös och kompetent leverantör är det fortfarande fastighetsägaren som har det formella ansvaret – och därmed den som får stå till svars om något händer.

Enkelt uttryckt: som fastighetsägare gäller det alltså att se till att man har koll på säkerheten – även i hissarna.

Läs mer i vår guide till en tryggare hisslarmslösning.