Varför behövs hisslarmen framtidssäkras?

Samtidigt som det analoga nätet tas ur bruk i snabb takt, planeras det även för nedstängning av 2G- och 3G-nätet. Därför har det blivit nödvändigt att uppgradera dina hisslarm med en digital och framtidssäkrad lösning som klarar av att kommunicera via 4G-nätet.

Många av dagens hisslarm är uppkopplade på gårdagens teknik

Det finns olika lösningar för att hantera kommunikationen mellan hiss och larmcentral. Och i dagens läge är det inte ovanligt att det fasta kopparnätet för telefoni fortfarande används för hisslarmskommunikation. Då ringer den som står i hissen till larmcentralen, precis som vid traditionell fast telefoni. Det finns en kod i hissen som larmcentralen får för att snabbt kunna veta precis vilken hiss det handlar om. Detta kan än så länge fungera bra i många lägen. Men i snabb takt tas kopparnätet med dess analoga kommunikation ur drift och ersätts av mobil kommunikation. Vilket betyder att hiss och larmcentral inte längre har en fast lina.

Det finns även några lösningar som skickar analoga signaler via digitala datapaket. Tyvärr är detta inte en bra lösning eftersom larmsignalerna från hissen inte överförs säkert i nätverket. Med larm baserade på den tekniken riskeras tidsfördröjning, eko och brus. Resultatet är en ”trasig” signal som inte kan tolkas vid larmmottagningen. I värsta fall når signalen aldrig larmmottagningen, och de som sitter fast i hissen får inte hjälp.

 

Var femte analogt larm når aldrig larmcentralen

 

När MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Telia undersökte tillförlitligheten visade det sig att var femte analogt larm aldrig når larmcentralen, av olika orsaker. Faktum är att i Norge har vissa larmcentraler sagt ifrån; de vill inte ta emot analoga larm längre. De anser att dessa larm inte håller tillräckligt hög kvalitet, vilket innebär att det blir betydligt svårare att agera på dem.

 

Framtidssäkrat med digital hisslarmskommunikation

Övergången från analog till digital kommunikation är därför en nödvändig utveckling. En del hissuppkopplingar har tagits ett steg vidare från det fasta nätet, till att nu låta kommunikationen gå via mobilnätet. Många av dessa är kopplade till 2G- eller 3G-nätet, men även dessa nät är på väg att fasas ut (om än i långsammare takt än kopparnätet).

Om vi åter vänder blicken västerut, kan vi konstatera att det finns beslut i Norge om att 3G-nätet ska stängas ner under 2020. I Sverige argumenterar en del för att stänga ner både 2G och 3G till år 2025. Inga beslut är fattade, men utvecklingslinjen är tydlig.

Konsekvensen blir att det finns ett behov av att uppgradera alla dessa befintliga uppkopplingar till teknik som – till att börja med – klarar att kommunicera via 4G.

Hisslarm – dags att ta ansvaret på allvar

Många fastighetsägare är inte medvetna om att de har det formella ansvaret att säkerställa funktionen för larmen i hissarna. Många är inte heller medvetna om att hisslarmen måste framtidssäkras när 2G och 3G-näten släcks ned.

Ladda ner hissguiden!