Var femte hiss har allvarliga säkerhetsbrister visar ny rapport från Hissförbundet

Hissförbundet har släppt en ny rapport som visar att var femte hiss i Sverige har allvarliga säkerhetsbrister. Rapporten har tagits fram efter en rad uppmärksammade olyckor, där bland annat barn har skadats allvarligt i äldra hissar. Nu uppmanar man till att ändra regelverket för att öka säkerheten i äldre hissar.

I den nya rapporten Säkerhetsrisker med äldre hissar lyfter Hissförbundet att Sverige har Europas äldsta hissbestånd, och att mer än hälften av alla hissar i Sverige är äldre än 30 år. Samtidigt styrs hissarna av det regelverk som gällde vid ursprunglig installation och uppfyller dagens lagkrav om den ansågs som säker vid installation. Oavsett om hissen är 100 år gammal. Det innebär att många av hissarna har ett helt annat säkerhetssystem än vad som skulle godkännas för nya hissar.

Hissförbundet tar upp att olycksrisken enkelt kan förebyggas med hjälp av moderna tekniska lösningar, och föreslår att Boverkets föreskrifter kompletteras. Bland annat med krav på skydd i korgöppningen, byte av till exempel saxgrindat till tät korgdörr, nödtelefon med tvåvägskommunikation och en rad skyddsåtgärder för montörer.

Slutligen poängterar Hissförbundet att hissarna är en nödvändig förutsättning i många människors vardag, och det är avgörande att dessa ska fungera enkelt – och säkert. Vi kan inte göra annat än att hålla med! Det är dags att ta ansvaret på allvar och se till att alla hissar fungerar tryggt och säkert.

Hisslarm – dags att ta ansvaret på allvar

Många fastighetsägare är inte medvetna om att de har det formella ansvaret att säkerställa funktionen för larmen i hissarna. Många är inte heller medvetna om att hisslarmen måste framtidssäkras när 2G och 3G-näten släcks ned.

Ladda ner hissguiden!