IoT-teknik i vårt dagliga liv

IoT-teknik revolutionerar hur vår värld och våra samhällen fungerar, kanske utan att vi ens inser det. Tekniken används i både stor och liten skala för att automatisera och förbättra processer i vardagen.

Låt oss börja med en kort definition av vad IoT är ; IoT (Internet of Things eller Sakernas Internet), är ett nätverk av interaktiv hårdvara, programvara och sensorer som samlar in data och kommunicerar med varandra. Dessa trådlösa enheter och nätverk har slående inverkan på allt från hur transportsystem till produktdesign fungerar.

Utvecklingen och framkomsten av IoT markerar ett skifte i den tekniska utvecklingen, och tekniken omnämns ofta som ledare av nästa industriella revolution som ofta kallas ”Industry 4.0”. Detta eftersom tekniken öppnar upp för smartare objekt och miljöer, förbättrad kommunikation och ökad automatisering.

IoT-teknik har en inverkan på viktiga projekt och formar hur ”smarta städer” och infrastrukturer kommer att byggas, bara för att nämna några exempel. Men det har också en tydlig närvaro i vår vardag och återfinns i bland annat smarta högtalare, bärbara enheter och säkerhetssystem.

Här ger vi en översikt över tre platser där IoT-teknologier finns och påverkar vår vardag.

IoT-teknik på ditt kontor

Stora kontorsbyggnader kan snabbt bli krävande och kostsamma att driva på grund av flödet av människor och många olika funktioner som behöver vara igång samtidigt. Driftsavdelningarna i stora fastighetsföretag insåg därför tidigt hur IoT-tekniken kunde effektivisera driften samtidigt som det hjälper till att hålla kostnaderna nere.

Till exempel är det vanligt att bara vissa delar av stora byggnader används samtidigt. Att då bara ha en av/på-brytare för hela byggnadens ventilation, belysning och el skulle leda till mycket höga räkningar och slösad energi. Genom att istället ansluta byggnadsfunktionerna till användaren kan man se till att endast nödvändig energi används. Det minskar inte bara driftskostnader och energiförbrukning utan också företags klimatavtryck.

Ett vanligt sätt att göra detta är att använda åtkomstsystem för att registrera när olika delar av byggnaden används. Funktioner som beslysning, uppvärmning och ventilation kan då aktiveras automatisk därefter. Med hjälp av IoT-tekniken blir det alltså möjligt för företag att hålla reda på hur mycket varje del av byggnaden används, så att drift och rutiner kan justeras utifrån detta. Resultatet blir ett mer resurseffektivt och ekonomiskt kontor.

IoT-teknik inom sjukvården

Inom hälso- och sjukvårdssektorn är vårdpersonal ofta beroende av IoT-enheter och tekniker för att tillhandahålla vård. Till exempel vid fjärrövervakning av patienter, medicinsk utrustning och sjukhusets arbetsflöden. Men nu används IoT-enheter på fler innovativa sätt för att stötta patienter under sjukdom.

Till exempel försöker ett företag som kallas No Isolation att minska social isolering och ensamhet genom ”varm teknik.” Deras AVI-robot använder IoT-teknik för att säkerställa att barn med långvariga sjukdomar fortfarande kan vara involverade och känna sig anslutna till sitt klassrum och sociala liv. AVI-roboten har en egen plats i klassrummet och låter det frånvarande barnet se, höra och vara delaktig i klassen.Genom en säker app kan barnet kommunicera med sina klasskamrater och visa när de vill svara på en fråga genom att signalera ett ljus på roboten.

Här har IoT-tekniken visat sig förbättra livskvaliteten för människor som är avskärmade från världen. Lösningen hjälpa barnen att hålla kontakten med sina vänner och upprätthålla en viss nivå av normalitet, fast de inte kan vara på plats i skolan.

IoT inom lantbruket

Lantbruk har blivit allt svårare med åren. Från den ständigt växande befolkningen och efterfrågan på mat, till oförutsägbara och extrema väderförhållanden. Att ge bönderna tekniken för att få detaljerad data och analys om deras odlingsförhållanden kan öka chanserna för en lyckad skörd avsevärt.

Eftersom gårdar oftast är stora öppna ytor som inkluderar många dyra tillgångar, kan möjligheten att övervaka boskap, marksäkerhet, maskiner och utrustning säkerställa att lantbrukare kan skydda sitt försörjningsområde. Dessutom kan IoT-enheter och applikationer hjälpa lantbrukare att fatta bättre informerade beslut under sin odlingsprocess.

Till exempel kan sensorer och bildskärmar i marken ge viktig information om markens eller grödornas tillstånd. Detta kan bidra till att produktiviteten och framgångsgraden ökar, eftersom fler processer automatiseras och lantbrukarna då kan ligga steget före potentiella problem. Avläsningar av jorden hjälper också lantbrukare att göra miljömedvetna val när det gäller användning av gödselmedel eller vattning.

IoT i framtiden

IoT-enheter och tekniker kommer utan tvekan att bli vanligare i hela samhället och vår vardag. Marknaden och efterfrågan växer eftersom det finns stora fördelarna med att använda IoT-baserade lösningar. De kan verkligen ha en positiv inverkan på hur vi hanterar människors hälsa och livsstil, förhindrar olyckor och ökar produktiviteten.

På AddSecure har vi byggt våra lösningar kring smarta enheter som kommunicerar, samlar in och vidarebefordrar data. Lösningar som bidrar till att göra världen till en säkrare och smartare plats.

 

White paper: Hur man stärker IoT-säkerheten

Vill du veta mer om IoT-säkerhet? Ladda ned vårt whitepaper och läs mer om vilka fler säkerhetsaspekter du bör tänka på.

Ladda ner!