5 enkla sätt att öka säkerheten för dina IoT-lösningar

Den sekund som du kopplar upp en enhet till internet är den sekund då du behöver skydda den. Utvecklar, köper eller använder du en IoT-lösning? Följ dessa tips för att öka säkerhetsnivån för din lösning.

Det finns olika anledningar och behov till varför du vill skydda dina IoT-lösningar. Oavsett om det handlar om att stoppa hackare från att manipulera data, eller för att skydda dina enheter från att vara en del av DDoS-attacker är det viktigt att säkra dina IoT-lösningar.

Öka säkerhetsnivån för dina IoT-lösningar med dessa fem tips:

1. Använd säker kommunikation

Många uppkopplade enheter har inte de nödvändiga resurserna för att skydda sig själva. Då krävs det att kommunikationslösningen skyddar dem i stället. Vi rekommenderar att du använder en VPN-lösning. Ett VPN fungerar som ett privat nätverk eller en egen datakabel, även om trafiken flödar över Internet. Skillnaden är att allt blir krypterat, och informationen förblir konfidentiell för alla utanför. Dessutom kan alla försök till manipulering upptäckas.

2. Välj en IoT-lösning som redan från början utvecklats med säkerhet som ledstjärna

Att skapa säkra mobilnät kräver kunskap och tid. Komplicerade systemlösningar i kombination med brist på avancerad IT-kompetens kan snabbt skapa säkerhetsproblem. Säkerhet bör därför byggas in i IoT-lösningen från början och inte vara något som läggs till i efterhand. På så sätt kan användarna administrera lösningen utan att vara oroliga för att missa viktiga säkerhetsinställningar.

3. Välj en IoT-lösning som har hög grad av automatisering

Alla människor gör cirka 5–10 % fel under en normal arbetsdag. Det kan vara något litet, som ett skrivfel i ett e-postmeddelande. Men det kan också vara något som får  större konsekvenser, som att tillåta fel IP-adress genom brandväggen. Genom att använda en automatiserad uppkoppling  kan 5–10 % av dina säkerhetsproblem elimineras. Välj en IoT-lösning som automatiskt skapar ett VPN och skyddar anslutningarna åt dig.

4. Behåll kontrollen genom att hålla reda på uppkopplingar och användaråtkomst

För att undvika säkerhetsläckor är det viktigt att administratörerna kontinuerligt har en god överblick över lösningen. Vilka enheter är uppkopplade? Vart flödar informationen? Hur är det med användarna? Försummade och förbisedda uppkopplingar och användare kan bli ett säkerhetsproblem. Se till att åtkomsträttigheterna återkallas för all personal som slutar och ge tekniska installatörer begränsade rättigheter.

5. Kontrollera att standardlösenordet på enheterna har ändrats

Det sista steget kan tyckas uppenbart, men det förbises förvånansvärt ofta. Ändra standardlösenordet för alla enheter! Eftersom IoT-enheter ofta har enkel åtkomstkontroll och simpla lösenord kan de enkelt kapas genom olika attacker där man gissar lösenordet. Att ersätta standardlösenordet för dina enheter är ett enkelt men viktigt steg att ta. Och se till att använda en blandning av gemener, versaler, siffror och specialtecken när du gör det.

White paper: Hur man stärker IoT-säkerheten

Vill du veta mer om IoT-säkerhet? Ladda ned vårt whitepaper och läs mer om vilka fler säkerhetsaspekter du bör tänka på.

Ladda ner!