Home / Customer Cases / Skidskytte-VM 2019 – ett säkert och klimatmedvetet drivet evenemang

Skidskytte-VM 2019 – ett säkert och klimatmedvetet drivet evenemang

Genom ett samarbete med Jämtkraft och AddSecure drevs Skidskytte-VM 2019 i Östersund hållbart, med mindre miljöpåverkan. På den svenska nationella skidskyttearenan är hållbarhet och förnybara energikällor något som Östersunds kommun verkligen satsar på.

Snabbfakta

  • Kund: Jämtkraft
  • Bakgrund: Säkerställande av avbrottsfri el under Skidskytte-VM.
  • Behov: En reservdriftlösning som inte är beroende av fossil diesel.
  • Lösning: Omdragning förbi tidigare fel i det befintliga nätet.
  • Resultat: En tillförlitlig och miljövänlig skalbar lösning.

Välkända Arctura är en uppskattad utsiktsplats och restaurang. Men det är också en lagringstank för varmvatten från kraftvärmeverket och en del av Östersunds fjärrvärmeverk. Det ger en jämnare strömmatning samtidigt som det går åt mindre biobränsle.

Säkerställande av avbrottsfri el under Skidskytte-VM 2019

Men för att säkra sömlösa tv-sändningar från Skidskytte-VM i Östersund behövdes en tillförlitlig lösning för helt avbrottsfri elförsörjning. Skidskytte-VM 2019 i Östersund var ett klimatmedvetet evenemang, och det lades ner mycket arbete för att minska evenemangets  koldioxidavtryck. Tälten på arenan värmdes med vindkraft och maten var i hög utsträckning närproducerad eller i de fall där den inte var det, klimatkompenserad.

El från förnybar energi lyser upp Östersunds stadion

Arrangörerna är mycket stolta över det arbete som de har lagt ner på detta sedan 2008. Detta var den vändpunkt då de började fokusera på den energi som används. Sedan dess har de vidtagit åtgärder för att minska evenemangets miljöpåverkan – allt med målet att bli ett fossilfritt mästerskap.

Efterfrågan på en tillförlitlig och miljövänlig lösning

Kraftbolaget Jämtkraft fick ansvaret för att tillhandahålla elen under mästerskapet. Jämtkraft hade UPS-reservaggregat som kunde klara ett strömavbrott i tio minuter, innan man går över till en annan typ av strömförsörjning. Östersund, värdstad för skidskytte-VM, efterfrågade en lösning med mindre miljöpåverkan. Deras kravspecifikation var miljövänlig energiförsörjning som kunde användas vid strömavbrott – en lösning som inte förlitade sig på fossil diesel.

Omdirigering i nätet förbi felet

Östersund valde en lösning som tillhandahöll el genom att dirigera om elen i nätet, förbi ett eventuellt fel, och på så sätt se till att den befintliga kraftkällan hålls intakt samtidigt som man eliminerar oönskade störningar.

- Samarbetet med Jämtkraft var en nyckelfaktor för att framgångsrikt kunna erbjuda ett hållbart VM

Patrik Jemteborn, ordförande i organisationskommittén – Skidskytte-VM 2019

Sensorer installerade i relevanta delar av nätet

Sensorer installerades i taktiskt relevanta delar av nätet, nära arenan där mästerskapet hölls. Eventuella fel som indikerades skulle snabbt kunna detekteras och larmas till nätoperatören. Detta innebar att man hade tio minuter på sig att vidta åtgärder. De valde en partner med god förståelse för problemet och ett gediget och enkelt format för installation och driftsättning. AddSecures lösning har en produkt som är väl beprövad och som levererar mycket robust och säker kommunikation. Med 100 % förnybar el som driver mästerskapen har Östersund blivit en förebild för framtida evenemang.

” Samarbetet med Jämtkraft var en nyckelfaktor för att framgångsrikt kunna erbjuda ett hållbart VM”, säger Patrik Jemteborn, ordförande i organisationskommittén för Skidskytte-VM 2019.

Skalbart system för framtida projekt

Med denna lösning kunde Skidskytte-VM 2019 i Östersund drivas på ett hållbart sätt och med mindre miljöpåverkan än vad som skulle ha varit möjligt med deras befintliga lösning. Det är inte längre något behov av att generera el från fossil diesel och även om denna lösning skräddarsyddes för detta specifika evenemang, så är den mycket skalbar och redo för ytterligare installationer för framtida evenemang beroende på nätet.

120 MILJONER TITTARE

  • Cirka 120 miljoner tittare världen över såg Skidskytte-VM 2019 tack vare förnybar energi från Jämtland. Arrangören Biathlon Events AB bytte ut de dieseldrivna aggregaten som tvbolagen vanligtvis använder till förmån för sol-, vind-, vatten- och skogsenergi.