Så säkerställer Fritslavägens boende tryggheten för både personal och de boende

När Fritslavägens boende startade sin verksamhet våren 2021 var det självklart att all personal skulle ha personlarm. I verksamheten möter personalen flera utmaningar i vardagen, och möjligheten att snabbt få hjälp från kollegor och polis när en incident uppstår kan vara avgörande för både personalen och de boendes säkerhet.

Se hur Fritslavägen tryggat sin arbetsmiljö

Se filmen där Fritslavägens boende berättar om hur de skapar en tryggare miljö för både personal och de boende genom:

  • att snabbt kunna få hjälp från kollegor

  • möjlighet att larma efter externa resurser

  • dörrsensorer som meddelar personalen om en larmat dörr öppnas.

SnabbfaktaFritslavägen Boende Logga

Kund: Fritslavägens boende
Utmaningar: Utåtagerande klienter, självskadebeteenden och klienter som avviker från
verksamheten
Lösning: Lösningen Tryggt boende från AddSecure med personlarm med GPS och inomhuspositionering samt dörrsensorer som är kopplade till personlarm

Om Fritslavägens boende

I Kinna, sydöst om Göteborg, hittar man Fritslavägens boende. Ett frivilligt boende för personer med komplexa psykiatriska behov, som till exempel psykos, missbruksproblematik och neuropsykiska diagnoser.

Fritslavägens boende är en privat verksamhet med 13 platser där de boende har olika behov och bakgrund. Det skapar flera utmaningar för boendets personal och man arbetar fokuserat med bemötandet av de boende när det kommer till förståelse och kommunikation.

En stor del av arbetet går ut på att förstå personen och vara uppmärksam på vad det är som sker inom personen, för att tidigt vara förberedd på om någon börjar svänga i humöret eller börjar agera hotfullt.

Fritslavägen Boende Byggnad

Fritslavägens boende är en privat verksamhet med 13 platser där de boende har olika behov och bakgrund.

Arbetat aktivt för en trygg arbetsplats sedan starten

Redan när verksamheten startade var det självklart att personalen skulle bära personlarm och ha möjlighet att larma efter förstärkning, både internt från kollegor och extern hjälp från polis.

– Oavsett hur du arbetar kan det uppstå situationer där det förekommer hot och våld – så personlarm måste man ha, säger Claws Eriksson, verksamhetschef på Fritslavägens boende.

– Personlarm är grunden för många av våra rutiner, till exempel om en person avviker. Då behöver vi följa med och försöka hålla personen trygg, ser vi då att personen utsätter sig för fara så behöver vi kunna larma ut resurser, fortsätter Claws.

Vanligtvis är boendet en väldigt lugn plats, men det förekommer riskfyllda situationer där personalen kan bli särskilt utsatt. Till exempel när personalen behöver sätta gränser och säga nej, eller när en person blir utåtagerande.

– Du måste kunna kraftsamla, och du behöver kunna kommunicera med dina kollegor under arbetspasset. Det går inte att hantera alla situationer själv, utan man behöver stöd från kollegorna, säger Claws.

Han sätter fingret på värdet av att ha ett personlarm och snabbt kunna få stöd av kollegor och, när det behövs, polis.

– Hos personalen skapar det en stor trygghet att ha larmen. Dels att kollegorna ser var man befinner sig i huset eller om man är ute. Dels för att man vet att man får hjälp – fort. Så det är en stor trygghet, och det blir det även för de boende, berättar Carina Sjöblom, Arbetsledare på Fritslavägens boende.

Med larmen är det möjligt för personalen att internlarma. Om det skulle uppstå mindre bråk mellan två klienter, då larmar man på sina kollegor så situationen inte eskalerar. Tillsammans med bemötande gör det att man kan avvärja situationen.

– Internlarmet använder vi när vi ser att vi kan klara av en situation med egen personal. Om vi märker att vi inte klarar av det och att det börjar bli allvarligt, då är det överfallslarm som gäller, förklarar Carina.

Hos personalen skapar det en stor trygghet att ha larmen. Dels att kollegorna ser var man befinner sig i huset eller om man är ute. Dels för att man vet att man får hjälp – fort.

Carina Sjöblom, arbetsledare på Fritslavägens boende

Så arbetar boendet för en tryggare arbetsmiljö

Utöver att arbeta kontinuerligt med bemötande och tydliga rutiner så är all personal på boendet utrustade med personlarm med GPS. Utöver personlarm finns även dörrsensorer som gör att personalen direkt får veta om någon öppnar en av ytterdörrarna när dessa är larmade.

All personal bär alltid personlarm och via personlarmet kan användaren antingen skicka ett internt larm som då går ut till alla kollegor med information om var personen befinner sig. Eller skicka ett överfallslarm som går direkt till vald larmcentral som larmar efter polis.

AddSecure Personlarm SRT405i

Ett lättillgängligt personlarm ger personalen möjlighet att snabbt kalla efter kollegor eller extern hjälp.

Så fungerar personlarmet i skarpt läge

Ett återkommande inslag i verksamheten är att en person vill lämna boendet. Då boendet är frivilligt är det upp till de boende. Men som en del av rutinen när en person lämnar boendet så följer en behandlingsassistent med, eller håller sig i närheten för att säkerställa personens trygghet.

I den här typen av situationer kan både en boende och personal befinna sig långt bort från resterande personal, vilket gör att personlarmet med GPS-positionering är av yttersta vikt för att få snabb hjälp.
Vid ett larm kopplas larmet direkt till larmcentralen samtidigt som larminformation skickas till larmmottagaren med en gps-länk som gör att mottagaren vet var personen befinner sig. GPS-länken uppdateras i realtid, vilket gör att polisen alltid har larmets senaste position vid utryckning.

Hos larmcentralen kopplas larmet till larmoperatörer. Den ena larmoperatören lyssnar via personlarmet för att göra en bedömning om allvaret i situationen och för att förmedla information till utryckande enhet och tillkalla andra resurser som exempelvis ambulans när det behövs. Den andra larmoperatören utgår från den uppsatta larmplanen, för att till exempel kunna förmedla viktig information om platsen, som dörraccess med mera till utryckande enhet.

Då larmen är uppsatta som överfallslarm innebär det att polis alltid skickas till platsen och här kan larmoperatörerna förmedla information om både vad som händer och viktig information från larmplanen.

– Ur en arbetsmiljösynpunkt finns det krav på att du ska ha larm och att du ska kunna säkra din personal i arbetet med de boende och där är överfallslarmet en viktig del, avslutar Claws.

AddSecures paket är ganska fullständigt. Det är en leverantör, och de har koll på den tekniska utvecklingen så man kan uppdatera och erbjuda nya system som passar bättre. Och de är bra på att skräddarsy lösningar. Bland annat att vi kan ha sensorer utomhus också om det uppstår situationer utanför själva byggnaden.

Claws Eriksson, verksamhetschef på Fristlavägens boende

Tryggt boende

Tryggt Boende är en lösning för ökad säkerhet i vård- och omsorgsboende, tex vårdhem, behandlingshem, demensboende, HVB hem, LSS hem eller liknande. När något händer är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser.