En trygg och säker arbetsmiljö

Våra lösningar är särskilt framtagna för att skapa en tryggare arbetsmiljö för utsatta yrkesgrupper, och hjälper dig som arbetgivare att uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete och om våld och hot i arbetsmiljön.

Alla förtjänar en trygg arbetsmiljö

Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö men förekomsten av hot och våld samt olyckor i arbetsmiljön är tyvärr hög inom vissa sektorer och yrkesgrupper. Till exempel för ensamarbetare, skolpersonal, vårdpersonal, socialarbetare och industriarbetare.

När något händer på arbetsplatsen är varje sekund dyrbar för att kunna förhindra allvarliga konsekvenser. Genom förebyggande arbete, möjlighet till snabba åtgärder och övning kan man förebygga och minimera risken för skador och allvarliga incidenter på arbetsplatsen, samtidigt som det skapar en tryggare arbetsmiljö.

Vi har tekniska kommunikationslösningar som möjliggör snabb respons och förebyggande utbildningar som stärker verksamhetens förmåga att förebygga och hantera kritiska incidenter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att reglera arbetsmiljön. Detta gör arbetsmiljöverket genom att bland annat ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsgivare och arbetsmiljön.

Våra lösningar är speciellt framtagna för att öka tryggheten för utsatta yrkesgrupper och hjälper arbetsgivare att uppfylla kraven för Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete (AFS 1982:03) och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:02).

Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverkets genomför inspektionsbesök som syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker, samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver åtgärdas. Ett inspektionsbesök på arbetsplatsen är ett viktigt tillfälle för dialog mellan inspektör, arbetsgivare och skyddsombud. Inspektören lyfter fram och åskådliggör de eventuella brister som finns i verksamheten. Inspektören förklarar också vilka de eventuella riskerna är och informerar om vilka regler som gäller. Det innebär att inspektionsbesöket i praktiken ofta får formen av en instruktiv demonstration av åtgärdsbehoven samtidig som arbetsgivaren och skyddsombuden ges möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

AddSecure blir ofta kontaktade efter att arbetsmiljöverket varit på besök och i dessa fall hjälper vi kunder med det kartlagda behovet och kommer med en behovsanpassad och kostnadseffektiv lösning

Skapa en tryggare arbetsmiljö

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa verksamheter med förebyggande åtgärder och kommunikationslösningar för krishantering inom såväl skola och kommuner som för blåljusverksamheter.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för rådgivning och mer information.

Lösningar för krishantering och en tryggare arbetsmiljö

Vi erbjuder innovativa, livskritiska lösningar för krishantering som hjälper organisationer, kristeam och räddningstjänster att förebygga och snabbt agera på offentliga eller privata nödsituationer.

Utbildningsportal

Förebyggande utbildning - Hur agera vid hot och våld?