Fleet Management och telematik

Fleet management är något som människor på ett eller annat sätt gjort sedan hjulet uppfanns. Men detsamma går inte att säga om telematik! I denna artikel tittar vi närmare på vad telematik innebär. Här tittar vi närmare på hur fleet management och telematik går ihop, och den viktiga roll telematikteknologi spelar inom transportbranschen.

Vad är fleet management?

Fleet management är något som brukar gälla organisationer som har en flotta på fem eller fler fordon. Det är en process med syfte att få fordonsflottan att fungera effektivt samtidigt som kostnaden optimeras.

Framgångsrik fleet management består av att följa upp flottans aktiviteter och använda den insamlade informationen för att ta väl unbyggda beslut. Det kan exempelvis handla om rutter, fordonsköp, underhåll, förarrekryteringar och utbildning.

Fleet management gör att du har allt på en och samma plats, vilket innebär lägre kostnader, ökad produktivitet och högsta möjliga regelefterlevnad.

Vad är telematik?

Telematik innebär att använda GPS-teknologi för att samla in fordonsinformation. Det använder GPS, men även så kallad CAN-bussdata och olika sensorer för att ge flottans operatörer den information som behövs för att driva flottan på ett bra sätt.

Detta är telematikteknologins tre grundstenar:

 1. GPS-teknologin som visar fordonens plats, hastighet och rörelse i realtid.
 2. CAN-bussdatan som används för att fånga upp förarbeteendet samt information från fordonets diagnossystem. Denna kan exempelvis fånga upp negativt körbeteende som kraftiga accelerationer, oregelbundna svängningar och hårda inbromsningar. Sensorer fångar upp händelser som temperaturförändringar, däcktryck, öppnade dörrar eller höjning av bakgavellyften.
 3. Hanteringen av telematikinformationen är också en viktig del av processen. Informationen skickas till den centrala datahubben, antingen live till säkra servrar genom privata nätverk eller så lagras den för att sedan skickas över med en viss intervall. Sedan använder fleet managers telematikmjukvara för att se, tolka och hantera informationen, vilken de i nästa fas kan använda som underlag för beslut.

Hur kan telematik förbättra din fleet management?

Fleet management och telematik är en bra kombination eftersom teknologin är ett bra stöd på många sätt. Telematiksystem ger fleet managers så mycket mer än att följa upp fordonens positioner. Några andra fördelar är:

 • Effektivare kommunikation
 • Förbättrad ruttplanering
 • Information som visar om fordonen står still eller rör sig
 • Information från motorn, så som hastighet och bränsleekonomi
 • Följ upp förarbeteendet
 • Möjlighet att följa upp och kommunicera arbetstid och körtid

Förbättrad service

Genom att veta alla fordons exakta plats kan fleet managers reagera på förändrade förutsättningar, till exempel när det gäller fordonens tillgänglighet, väder eller trafikförhållanden. De kan ändra rutterna och optimera resurserna så att leveranserna kommer fram i tid. Telematik ger också möjlighet att ge kunderna uppskattade leveranstider. Resultatet är en förbättrad kundnöjdhet.

Minskade bränsle- och underhållskostnader

Effektivare ruttplanering kan göra dramatisk skillnad när det gäller:

 • Fordonens körsträcka
 • Bränsleförbrukning och kostnader
 • Koldioxidutsläpp
 • Slitage och mekaniska problem
 • Risken för haverier och försenade leveranser

Minskade administrationskostnader

Telematik gör det också mycket enklare med regelefterlevnad och administration, ett exempel är de automatiserade milkostnadsraporter som skapas av systemet.

Förbättrat förarbeteende och högre säkerhet

Telematik kan också göra mycket när det gäller förarbeteende. Sensorer inne i förarhytten kan informera både förare och fleet managers om riskfylld körning. Telematikinformationen hjälper också till att utveckla skräddarsydda förarutbildningar. Ett otroligt framgångsrikt exempel på detta är en flotta på 900 fordon som med hjälp av telematik minskade sina fortkörningar med 97% och sina olyckor med 47%, vilket ledde till ökad säkerhet och stora besparingar.

Överblick över förarnas körtider

Du kan också följa dina förares färdskrivare i realtid, vilket ger dig en överblick av hur mycket tid de har kvar innan de måste stanna. Detta gör att du kan undvika att få böter för förare som bryter mot arbetstidsreglerna.

Telematik kan också bidra till att öka förarnas säkerhet på andra sätt, till exempel genom att använda spårningen för att få medicinsk hjälp.

Telematik inom fleet management räddar liv och sparar pengar

Addsecures telematikbaserade asset management-plattformar är mångsidiga, anpassningsbara och enkla att använda.

Våra plattformar ger fleet managers det de behöver för att förbättra produktiviteten, lönsamheten och säkerheten på lång sikt.

Hör av dig redan idag för en gratis demo av våra transportlösningar