blogg

Hur får du ut fordonsinformation från din CAN-buss?

I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en CAN-buss är också vad CAN-bussystem kan göra för ditt företags fleet management, speciellt när det gäller asset tracking och att hantera färdskrivarinformation.

Vad är CAN-buss?

CAN är en förkortning av Controller Area Network. I grund och botten går det att se som ett fordons centrala nervsystem, eftersom det gör att de olika delarna kan kommunicera med varandra. Det kan till exempel göra att information kan skickas mellan motorn och växellådan.

Varje enhet i ett CAN-bussystem skickar seriellt. Det innebär att om flera enheter sänder information på samma gång får den som har högst prioritet fortsätta kommunicera på bekostnad av de med lägre prioritet.

Hur fungerar ett CAN-bussystem?

Nästan varje del av ett fordon har sin egna ECU (Electronic Control Unit). De är fordonets noder som sammankopplar olika delar och skickar information mellan dem. Dagens moderna fordon kan ha så många som 70 eller fler ECU:n. Några typiska exempel är motorns kontrollenhet, airbags, ABS-bromsarna och växellådan.

Alla dessa ECU:n kan skicka eller ta emot information från andra delar av nätverket. De kan också programmeras för att skräddarsy vilken data som ska tas emot och vilken som ska ignoreras.

Att använda CAN-information inom fleet management

Fleet managers är beroende av informationen som ett effektivt CAN-system bidrar med. Utan det har de inte ett pålitligt underlag som hjälper dem att ta väl underbyggda beslut – till exempel när det gäller:

  • Regelefterlevnad
  • Förutseende och motverkande av haverier
  • Bränsle- och underhållskostnad
  • Uppföljning och förbättring av förarbeteende

Det innebär stora fördelar, både för företag som har flottor av lastbilar eller byggfordon, men även serviceföretag som utför leveranser.

Vad har ett effektivt CAN-bussystem för din fleet management?

1. Enkelt och kostnadseffektivt

Alla fordonets ECU:s kan kommunicera med varandra i ett enda CAN-system. Det behövs inte några avancerade kabelkonstruktioner, vilket leder till lägre vikt och ett minskat behov av underhåll.

2. Centraliserat

CAN-bussystem centraliserar diagnostiken, inställningarna och datalagringen.

3. Robust

CAN-bussystem påverkas sällan av elektroniska eller elektromagnetiska störningar. Det innebär att de är väl anpassade för system där säkerheten är kritisk.

4. Effektivt

Informationsflöden prioriteras utan att skapa störningar i resten av systemet.

AddSecure – det bästa valet inom fordonstelematik

AddSecure är specialiserade på telematikenheter som är anpassningsbara och enkla att använda. Våra system är ledande i branschen eftersom de är påtlitliga och flexibla.

Vi på AddSecure förstår vikten av att använda den insamlade informationen för att optimera verksamheten. Vi erbjuder fjärrlösningar för att läsa av datan från en CAN-bus för att göra din flotthantering så produktiv och effektiv som möjligt.

Hör av dig redan idag för en gratis demo av våra transportlösningar