Anslut ditt företag till AddSecure Eco-Driving Challenge 2023

AddSecure Eco-Driving Challenge!

Under 2022 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en stor succé, med 75 deltagande företag och cirka 7 000 fordon organiserade i 131 lag. Det svenska transportföretaget Västbo Transport vann det mest prestigefyllda priset för det bolag som hade störst minskning av CO2-utsläpp under året, 680 ton! I den svenska klassen lyckades Hagéns Åkeri för andra året i rad nå bäst körindex medan EB Road Cargo stod för den största förbättringen 2021. Läs mer här om resultaten 2022.

Stora besparingar av utsläpp

När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar, och när resultaten från 2022 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade) visade AddSecures beräkningar att bolagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 6,6 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 17 500 ton och besparingar på cirka 128 MSEK. För att öka spänningen är de 75 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa.

Anslut ditt företag till AddSecure Eco-Driving Challenge

AddSecure uppmanar alla sina kunder som använder AddSecure Co-Driver och tjänsten Eco-Driving (Sparsam Körning) att ansluta sig till tävlingen. Det är enkelt att gå med, registrera ditt företag här.

Resultat februari 2023 -all time high!

Under februari har många av deltagarna i Eco-Driving Challenge förbättrat sina resultat trots vinterförhållanden i många länder. Det genomsnittliga indexet är nu uppe i 69,6 och det har aldrig varit högre!

Se de bolag som lyckades bäst i february 2023 nedan!

Hör av dig till oss om du är intresserad av våra lösningar så berättar vi mer!