blogg

Hur bör man hantera sina digitala färdskrivare?

Under de senaste åren har reglerna när det gäller förarbeteende blivit hårdare. Dessvärre har de tuffare reglerna inte gjort att de blivit lättare att förstå. Reglerna är mycket komplexa, något många inser när de tar en titt på de europeiska färdskrivarbestämmelserna.

Varför behöver jag en fjärrbaserad färdskrivarlösning?

Det har så klart aldrig funnits något val när det gäller att följa de gällande bestämmelserna. Men digitala färdskrivare har fördelar som inte har med regelefterlevnad att göra. Många transportchefer kämpar med att räkna rätt när det gäller att se till att förarnas timmar och scheman följer det gällande regelverket. Dessvärre innebär det ofta invecklade uppskattningar som tar mycket tid och energi i anspråk (och dessutom kanske de inte blir rätt ändå i slutändan?).

Med en digital färdskrivare på plats försvinner gissningarna. Informationen ger dig ett korrekt underlag, och färdskrivarna är dessutom ett sätt att följa upp och förbättra förarbeteendet, vilket leder till säkrare och mer ekonomisk körning. Det hjälper dig också att:

 • Spara bränsle
 • Minska din miljöpåverkan
 • Minska dina försäkringskostnader
 • Förbättra ditt varumärke

Lösningen som ger många fordonsflottor allt detta är AddSecures integrerade digitala färdskrivare. Plattformen använder realtidsdata från färdskrivare för att göra att din flotta följer alla regler, samtidigt som produktiviteten optimeras.

Vad innebär färdskrivarhantering?

Färdskrivarhantering (Remote Tachograph Management) är processen som sker när du mäter och följer upp dina förares beteende när det gäller körning och arbetsuppgifter. Färdskrivaranalysen ger din transportchef detaljerade rapporter som betonar de viktiga delarna där åtgärder kan behövas.

Eftersom hastigheten och avstånden tas upp digitalt ger färdskrivaren en rättvis bild av förarens beteende, inklusive om den har brutit mot några regler. Sedan 2006 har alla fordon som väger över 3,5 ton i EU haft ett lagkrav på digital färdskrivare.

Som flottoperatör är du enligt lag tvungen att se till att du har rätt lösningar på plats för att analysera förarinformation från färdskrivarna och förarkorten.

Hur lagrar och analyserar du informationen från en digital färdskrivare?

Det kan inte bli enklare att lagra och analysera färdskrivare än att använda AddSecures fjärrsystem för nedladdning av färdskrivardata. Plattformen gör att din fordonsflottas ansvariga automatiskt kan ladda ned dina fordons och förares färdskrivardata utan att lämna sina skrivbord. De får automatiska notifikationer som tydligt visar eventuella regelbrott, inklusive detaljerad information om incidenten. Färdskrivaranalysen tar bara några sekunder, och den gör att du följer alla regler och blir fullt medveten om eventuella brister i regelefterlevnaden, till exempel gällande arbetstid. De europeiska reglerna kräver också att du sparar din färdskrivardata i ett år, och reglerna när det gäller arbetstid kräver att informationen lagras i upp till två år.

Hur följer du de regler och bestämmelser som finns när det gäller färdskrivardata?

Att efterleva färdskrivarreglerna ställer också en del krav på dina förare. De behöver:

 • Kontrollera att färdskrivaren inte behöver omkalibreras
 • Kontrollera att det finns tillräckligt mycket utskriftspapper i fordonet efter att förarkortet sätts in, samt komplettera eventuell manuell information i UTC:n och bekräfta startpositionen enligt utrustningens instruktioner
 • Se till att färdskrivaren är satt i rätt läge under arbetspassen
 • Meddela flottans ansvariga om färdskrivaren inte fungerar eller om de inte är helt säkra på hur den används
 • Kunna göra en utskrift och lämna information i skrift om det inte går att använda kortet, eller om reglerna brutits på grund av en olycka, eller om en polis ber om det (de kan behöva signera för att styrka informationen)
 • Kunna visa upp relevant information vid vägkanten
 • Göra så att fordonsflottans ansvarige kan ladda ned information från deras kort

5 sätt att hantera data från digitala färdskrivare

När du har kommit igång med vår färdskrivarlösning AddSecure Remote Tachograph Download behöver du se till att du får ut så mycket som möjligt av informationen som laddas ned från din färdskivare. Här är 5 viktiga saker att tänka på:

 1. Försäkra dig om att förarna är medvetna om sitt ansvar
 2. Skapa en utbildningsplan
 3. Se till att informationen är väl skyddad
 4. Automatisera och schemalägg nedladdningarna så att du aldrig missar en deadline
 5. Automatisk analys

AddSecure Remote Tachograph Download – boka en gratis demo redan idag!

För att efterleva fordonsregler kan du sätta upp automatiska nedladdningar av färdskrivarinformationen, direkt till din färdskrivarleverantör. Systemet är helintegrerat och stöds av alla stora färdskrivaranalysleverantörer i Europa.

Hör av dig till oss redan idag!