Vad är förarbeteende?

Vad är förarbeteende egentligen? Vår definition är enkel och består av sättet som dina förare utför sina uppgifter, till exempel hur effektivt de hanterar:

 • Fordonet och dess utrustning
 • Den omedelbara omgivningen
 • Andra trafikanter

Några typiska faktorer som påverkar förarbeteendet är:

 • Hur bekant föraren är med fordonet och dess utrustning
 • Förarens erfarenhet
 • Temperament
 • Utbildning och uppföljning

Under de senaste åren har det skett stora teknologiska framsteg inom förarbeteende. Och det får oss lätt att glömma att det inte var så länge sedan som det enda sättet att mäta förbarbeteende var genom att åka med i fordonet.

Men idag har innovationen lett till enorma möjligheter att utvärdera, utbilda och följa upp förare i syfte att optimera deras förarbeteende. Dessa framsteg innebär en ökad trafiksäkerhet, lägre bränslekostnader, färre olyckor, färre skador och färre dödsfall. Om du visar att du tar förarbeteendet på allvar är det också lättare för ditt företag att locka till sig och behålla de allra bästa förarna på marknaden.

I denna artikel kommer vi titta närmare på vad som behövs för att mäta och utvärdera förarbeteende.

Utvärdering av förarbeteende

När du har fått mätpunkter på plats i ditt företags fordonflotta får du möjlighet att mäta förarbeteendet och få snittsiffror och överblick. Ett exempel är AddSecures fjärrfärdskrivarteknologi som visar alla förares status i realtid, inklusive varningar och feedback gällande körtid och andra bestämmelser. Med hjälp av detta kan du koordinera förarna på bästa sätt och använda företagets resurser optimalt.

Dina två första åtgärder för ett bättre förarbeteende bör vara att:

 • Identifiera vad som behöver spåras.
 • Utvärdera hur den informationen kommer att hjälpa dig förstå och förbättra körbeteendet.

Några saker som kan vara bra att utvärdera är:

 1. Säkert och lagligt förarbeteende
  Kör dina förare på ett säkert sätt som minskar risken för olyckor och andra problem? Följer de trafikregler och ditt företags säkerhetspolicys?
 2. Ruttproduktivitet
  Håller förarna tidsschemat och maximerar de antalet leveranser och upphämtningar under rutterna?
 3. Mottaglighet för coaching och utbildning
  Är dina förare öppna för att utvecklas och hjälpa till att lösa de problem och utmaningar som uppstår?
 4. Proaktiv attityd
  Har dina förare en attityd och kultur som främjar säker och proaktiv körning?

Vi fokuserar framför allt på den första punkten i listan. Men vad finns det för system och processer som hjälper dig att samla in den information du behöver för en effektiv analys av förarbeteendet?

Telematik och fordonsspårning

Fordonsspårning och telematik ger ditt företag en omfattande verktygslåda när det gäller att optimera förarbeteendet.

Några exempel på vad telematikutrustning i fordonen kan visa:

 • Förarens hastighet i förhållande till ruttens hastighetsgränser
 • Hastighet i kurvor och hörnor
 • Hårda inbromsningar
 • Kraftiga accelerationer

Dessa och många andra mätpunkter ger dig en bild av förarnas beteende i realtid. De ger ett oumbärligt underlag när det gäller att utvärdera körbeteendet.

Kameror är en annan viktig komponent för att få en bild. Videomaterialet kompletterar notifikationer och statistik och kan vara ett utmärkt hjälpmedel vid förarcoaching.

Den breda och mångfacetterande informationen ger dig utmärkta möjligheter att analysera förarbeteendet på djupet. Men för att kunna göra det bästa sätt är det viktigt att använda rätt hårdvara och mjukvara.

När du har fått den på plats kan du följa upp förarbeteendet i realtid och ge direkt feedback, vilket leder till omedelbar coaching och direkta förbättringar.

Realtidsfeedback och digitala lösningar

Den största fördelen med digital förarteknologi är möjligheten att ge direkt feedback.

På så sätt kan du snabbt och enkelt föreslå ändringar.

Digitala lösningar är nödvändiga eftersom de snabbt kan hantera stora mängder information från olika, separata system.

Lösningar inom förarbeteende

Det finns inget bättre sätt att förbättra dina förares beteende än att ge dem verktyg för att köra försiktigare.

AddSecures förarsystem ADAS Kit är ett omfattande varningssystem som är utformat för att utvärdera och följa upp komplexa trafiksituationer och förarbeteende, vilket minskar risken för olyckor.

Här några av ADAS funktioner och fördelar:

 • Framåtriktad kamera i 1080p-kvalitet
 • Ansiktsigenkänningssystem för förare
 • Föraren blir medveten om eventuella faror på systemets display i form av notifikationer
 • Förbättrar dina förares säkerheter och minskar risken för dyra incidenter
 • Den insamlade informationen kan användas tillsammans med ett AddSecure-system för att skapa en säker, intern datasamling som du kan komma åt från dina enheter
 • Tillhandahåller många olika varningar till föraren och operatorn, inklusive trötthet, distraktion, filavvikelser, kollision, avståndsövervakning, gångtrafikanter och annat
 • Idealt att använda tillsammans med AddSecures FHD 1080p

Klicka här för att få en gratis demo redan idag!

AddSecure ligger i täten när det gäller förarbeteende inom transportsektorn. Vi är Europas ledande leverantör av förarteknologi, och hjälper dig att minska ditt företags bränslekostnader och koldioxidutsläpp.