5 sätt för ditt företag att locka till sig och behålla de bästa förarna

Just nu är det brist på förare i många länder i Europa, och det verkar främst bero på två orsaker:

  1. Lockdowns och restriktioner till följd av pandemin har lett till en stor ökning av onlineshopping, som i sin tur har lett till fler leveranser och en större efterfrågan på förare.
  2. Låga löner, bristande motivation och bristande körförhållanden har gjort att förare sökt sig till andra yrken.

Med tanke på hur mycket det kostar att hitta och anställa nya förare är det verkligen värt att investera ordentligt i de du redan har istället; det kan spara dig stora summor i rekryterings-, utbildnings- och onboardingkostnader. I denna artikel tittar vi närmare på 5 sätt som ditt företag kan locka sig till de bästa förarna och få dem att stanna längre.

1. Rekrytera förare med hjälp av moderna metoder

Traditionella platsannonser är bra, men fundera på att även använda riktade kampanjer på sociala medier. Var också mer noggrann än tidigare när det gäller att bakgrundsscreena kandidaterna. Var öppen för att anställa förare med varierad bakgrund. Allt fler kvinnor har startat karriärer som professionella förare. Även personer med militär bakgrund har visat sig vara goda förare.

2. Erbjud rättvisa löner och arbetsvillkor

Även om lönen inte är så viktig som många arbetsgivare tror, så är den definitivt något som påverkar de anställdas nöjdhet. Rimliga lönenivåer gör att de känner sig värderade därefter.

Ett sätt att spetsa till det är att erbjuda sign on-bonusar eller bonusar för bra förarbeteende. Se till att även erbjuda bra pensionsplaner.

Ett annat sätt att locka till sig de bästa förarna är genom att erbjuda attraktiva förmåner. Det kan exempelvis handla om sjukförsäkring, gymmedlemskap eller generösa familjeförmåner. Ditt företag behöver visa att de tar de anställdas välmående på allvar genom att investera i förarnas fysiska och psykiska hälsa.

3. Visa att dina förare är viktiga genom att investera i utbildning och hälsa

Respekt är mycket viktigt för att hålla förarna engagerade och motiverade, och den kan visas på många sätt. Att bli värderad och respekterad handlar mycket om att känna sig som en del av ett lag. Dina förare behöver veta exakt vad deras roll är – och hur de bidrar till ditt företags framgång. Detta börjar med att det finns transparens redan från början, under rekryteringen och onboardingprocessen. Den ska också fortsätta under deras framtida karriär, till exempel i form av förarutbildningarna och mentorskap.

Det är viktigt att göra dina förare medvetna om att du tar miljön på allvar. Du kan göra det till en del av utbildningen genom att visa hur ett bra förarbeteende kan minska bränslekostnaderna.

Försök att skapa en känsla av samhörighet. Ett sätt att göra det är att para ihop nya förare med dina mest erfarna för att göra de medvetna om ditt företags värderingar.

Investera i dina förares hälsa genom att hålla dem friska. Några bra sätt att göra det är:

  • Erbjuda moderna och ergonomiskt utformade förarsäten.
  • Tillhandahålla lämplig träningsutrustning i dina lastbilar.
  • Erbjuda wellnessprogram som belönar hälsosam kost.
  • Genom att erbjuda hälsokontroller kan du ge förarna bättre tillgång till sjukvård och visa att du bryr dig om deras hälsa.

Respektera dina förares privatliv. Att arbeta som förare innebär många långa timmar på vägen, ofta långt hemifrån. Till en början kan förare finna resandet och självständigheten intressant. Men de som skaffar familj kommer att börja värdera tiden hemma. Och ditt företag har ett ansvar när det gäller att skapa en god balans mellan arbete och fritid.

Ett sätt att göra det är att skapa transparenta förarkalendrar. Ju längre i förväg dina förare vet sina scheman, desto bättre kan de planera sina liv.

Du behöver också vara förstående och flexibel när det gäller ledigheter och respektera önskemålen när du skapar scheman.

4. Installera modern teknologi – driver performance solutions

När du ger dina förare verktyg för att köra bättre och försiktigare kommer det också att få dem att känna sig mer uppskattade. Du behöver göra förarbeteende till en grundsten i dina utbildningar. AddSecure är marknadsledande inom förarbeteendeteknologi. När dina förare ser att du investerar i ny teknologi, till exempel AddSecures förarövervakningssystem ADAS Kit, förstår de att du tar de och andra trafikanters säkerhet på allvar.

Men det behövs mer än att bara installera teknologin. Du behöver komplettera det med kontinuerlig utbildning och uppföljning.

5. Få dina förare att känna sig stolta över företaget

Genom att börja använda metoderna i denna artikel kommer du inte bara att spara när det gäller rekryterings- och onboardingkostnader, du kommer också att visa dina intressenter – kunder, investerare och förare – att du tar dina anställdas finansiella, fysiska och psykiska välfärd på allvar. Ditt företag kommer vara ett som de bästa förarna vill börja arbeta för och stanna under lång tid.

Klicka här för en gratis demo redan idag!

AddSecure är ligger i framkant när det gäller lösningar inom förarbeteende. Vi är Europas ledande leverantör av förarbeteendeteknologi.

Håll dina förare och andra i trafiken säkra. Minimera dina bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Och inte minst: locka till dig de allra bästa förarna på marknaden!