Home / Blåljusverksamhet / Lokal larmmottagning

Lokal larmmottagning

Lösningen används för att sätta upp lokala larmcentraler, vilket gör det möjligt för din organisation att behålla kritisk kompetens internt, öka effektiviteten och spara kostnader.

Effektivisera och spara kostnader

Med hjälp av vårt TeleCall-system kan du bygga upp små lokala larmcentraler. Detta är ett sätt för din organisation att behålla kritisk kompetens inom verksamheten samt att effektivisera och spara kostnader. En lokal larmcentral kan även vara ett bra alternativ vid kritisk verksamhet där du inte vill ta in externa organisationer.

Larmhantering

TeleCall erbjuder både automatisk och manuell larmhantering. Övervakning av larmsändare skapar samma säkerhet som hos de stora etablerade larmcentralerna. Att ta emot dina larm lokalt skapar också större möjligheter vid t ex  upphandling av väktare. Att styra om larmen från ett vaktbolag till ett annat går på några få minuter. Den automatiska utalarmeringen skapar både snabbhet och effektivitet mot räddningstjänst och lokala vaktbolag. Genom att erbjuda vaktbolaget personsökare kan väktare larmas ut inom några få sekunder utan onödig fördröjning från extern larmcentral. Smarta appar erbjuder självbetjäningsmöjligheter vid servicearbeten och regelbundna tester.

Trygghetslarm

TeleCall erbjuder mottagning av trygghetslarm samt en anpassad operatörsplats för dessa. Att sätta upp en oberoende larmmottagning skapar bättre möjligheter vid upphandling av trygghetslarmssystem. Genom att använda TeleCalls utalarmeringsmöjligheter kan du enkelt och effektivt larma ut dina hemtjänstgrupper till den hjälpsökande. Med vår nya app AddSecure Responder blir utalarmering och uppföljning av uppdrag mycket smidiga.

Bakre ledning

TeleCall erbjuder ett antal funktioner för att underlätta bakre ledning för påbörjade insatser hos räddningstsjänst, ambulans och sjöräddning. Fasta larmpaneler eller touchskärmar på stationen gör det enkelt och snabbt att larma ut förstärkningslarm, restvärdesledare m.m. utan att gå via annan extern part. Med vår mobila larmpanel i TeleCall Remote-appen kan insatsledaren själv t ex aktivera ett förstärkningslarm direkt från sin mobiltelefon. TeleCalls larmklient skapar översikt och goda uppföljningsmöjligheter för operatören.

Kundcase: Sjöräddningssällskapet

När Sjöräddningssällskapet ska larma ut sina sjöräddare för livräddning, är hög driftsäkerhet ett måste. Med AddSecure som partner har de säkrat sin infrastruktur och fått en helhetslösning för såväl drift som kommunikation.

TeleCall

Vårt system för kritisk kommunikation