Produkter Smart Rescue

Utforska produkter och tillbehör för våra olika områden inom Smart Rescue. Alla våra produkter och lösningar går att anpassa utifrån behov.

Välj produktkategori

Vi erbjuder personlarmsappar, personlarm och minilarm som bidrar till att öka tryggheten för personer som arbetar i utsatta positioner.

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd.

Vi erbjuder flera möjligheter att bygga ett eget personsökarnät, med tillhörande och populära Swissphone personsökare.

Med hjälp av våra olika appar har du möjlighet att skicka eller ta emot larm och övervaka olika larmanläggningar direkt i mobilen.

AVA kameror är unika genom kombinationen av högkvalitativa kameror, smart bildnanalys och en molnbaserad lösning. Kan användas tillsammans med våra personlarm och appar.

Vi erbjuder förebyggande utbildningar på plats och som webbutbildning, som skräddarsys efter verksamhetens behov och förutsättningar.

AddSecure Radiokommunikation är särskilt framtaget för kunder som behöver säker, pålitlig kommunikation på svåråtkomliga platser.

Våra lösningar

Våra Smart Rescue-lösningar hjälper räddningstjänsten och andra organisationer att förebygga och reagera på larm, hot och nödsituationer. Lösningarna övervakas dygnet runt, året runt och ger en tydlig väg från incident till respons. Förutom att användas av räddningstjänsten tillämpas våra lösningar inom industrin, evenemangsarenor, hotell, skolor och andra kritiska samhällsfunktioner.

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

När något allvarligt inträffar räknas varje sekund. Vi gör kommuner, industri, företag och organisationer till tryggare arbetsplatser.

Begränsa personskador och skydda arbetsplatser.

Snabba upp och förkorta ledtiden mellan larm och handling med vår digitala lösning för in- och utalarmering.

Sätt upp en egen lokal larmcentral för att öka effektiviteten och sänka kostnaderna.