Personsäkerhet

Lösningar för krishantering och en tryggare arbetsmiljö

Larmöverföring

Säkra och pålitliga lösningar för övervakad larmöverföring

Transport & Logistik

Effektivisera dina transporter med vår lösning för fleet management

Ett urval av våra lösningar

Se till att rätt personer får rätt information i rätt tid för att förhindra eller minska skador vid en incident.

Våra lösningar för personsäkerhet är särskilt utformade för personal som arbetar ensamma i riskfyllda miljöer eller som kan utsättas för hot och våld i arbetet.

Säkra dina hisslarm med våra ständigt övervakade larmtjänster och röstöverföringsteknik.

Håll koll på dina fordon i realtid, förenkla hantering och administration, och minska den totala bränsleförbrukningen (eco-driving).

Minska nätverksavbrott och minimera antalet påverkade abonnenter.

Komplett överblick och kontroll över dina säkerhetssystem via mobil och webb.

Vi hjälper till att rädda liv

Varje sekund räknas i en kritisk situation

Vi säkrar viktiga samhällsfunktioner

Genom pålitlig och säker kommunikation

Vi skapar affärsnytta

Genom att samla in och förädla värdefull data

Vi hjälper till att skydda egendom

Genom uppkopplade och pålitliga larmsystem

IoT-ordboken 2023! De vanligaste orden och begreppen inom Internet of Things.

Ladda ner vår ordbok och få en översikt över de mest relevanta uttrycken inom IoT.

För en säkrare och smartare värld

Vi erbjuder säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och säker data.