IoT-ordbok: Få en översikt över de mest relevanta begreppen

Internet of Things (IoT) för med sig ett antal nya uttryck och förkortningar. Här får du de mest relevanta samlade på ett ställe.

Vet du vad dessa betyder?

Ladda ner ordboken för att lära dig de vanligaste IoT-termerna.

  • AMI
  • IAM
  • eUICC
  • LoRa
  • SDN
  • Z-Wave