Home / Smart Grids™

Smart Grids™

Vårt framväxande teknikområde, Smart Grids, erbjuder säker kritisk kommunikation, övervakad och säker dataöverföring baserad på standardiserade protokoll samt nätverksanalys i realtid.

Säkrare, smartare och effektivare drift

Digitalisera ditt eldistributionsnät och uppnå smartare och säkrare drift. Med ett system för övervakning och analys av elnätstationer får du full kontroll.

Säker, pålitlig och övervakad dataöverföring baserad på standardiserade dataöverföringsprotokoll.

Minska förekomsten av avbrott i elnätet och minimera antalet abonnenter som berörs.

Förstå mer om hur du optimerar din verksamhet och förbereder ditt elnät för framtida utmaningar.

Samla in information automatiskt och kommunicera den från geografiskt spridda punkter i ditt elnät.

Omvandla mätdata från nätverksstationer till nyckeltal och grafer. Få värdefull information och insikter att agera på.

Skräddarsydda lösningar för dina specifika behov och tillgång till branschexperter

Prata med en säljare

Våra experter hjälper dig hitta rätt lösning för dina behov.

Säkra, effektiva och pålitliga lösningar för IoT-konnektivitet (IoT-uppkoppling)

Våra Smart Grids-lösningar ger dig pålitlig realtidsinformation om elnätet för att optimera kraftutnyttjandet, öka tillgängligheten och minska driftkostnaderna. De säkra och pålitliga IoT-lösningarna är flexibla och enkla att installera och underhålla. Smart Grids-lösningar inkluderar övervakad säker IoT-kommunikation, både mobil och radiobaserad, pålitlig och robust utrustning som testats enligt branschstandarder, samt digitala analys- och stödsystem för faktabaserat beslutsfattande.

Vår expertis

Smart Grids hjälper nätoperatörer att digitalisera sina elnät och uppnå smartare och säkrare drift. Uppgraderad teknik bidrar inte bara till moderna och hållbara energitjänster, utan också till en säkrare och smartare värld.

Varför är det viktigt att säkra IoT-kommunikation och data?

Säkra lösningar för IoT-uppkoppling är avgörande för våra kunders livs- och affärskritiska verksamheter. De hjälper dig att skydda egendom och viktiga offentliga tjänster samt att utveckla din verksamhet.

De nya smarta elnäten

För att proaktivt möta kommande krav från konsumenter och från staten, har Affärsverken i Karlskrona utvecklat en ny lösning för smarta elnät.