Home / Transport och Logistik / Fordonshantering

Öka effektiviteten i din flotta genom smart fordonshantering

Vår lösning för fordonshantering inkluderar en komplett uppsättning tjänster som förenklar hanteringen och förbättrar kontrollen av din vagnpark av lätta eller tunga nyttofordon.

Få fullständig kontroll över dina fordon och deras aktiviteter för att minska kostnaderna och förbättra produktiviteten

 • Få överblick över dina fordons dagliga aktiviteter i realtid
 • Viktig information om fordonens produktivitet samlas in automatiskt
 • Säkerställ att sparsam körning tillämpas effektivt och att du når dina besparingar
 • Samla in statusinformation systematiskt för förebyggande underhåll

Tjänster inom Vehicle Management

Positionering

Positionsbestäm dina fordon och tillgångar i realtid, spåra tidigare resor och får varningar genom geofences.

Time Machine

Få fullständig insyn i vilka fordon som har befunnit sig i ett visst område vid en viss tidpunkt.

Start/stopp-rapportering

Dina nyckeltal samlas in automatiskt, sammanställs och görs tillgängliga i detaljerade rapporter.

Sparsam Körning

Förbättra körbeteendet via systembaserad coachning av förarna i realtid och kontorsrapporter.

Tanknings- och påfyllningsrapport

Få kontroll över din förbrukning och minimera pappersarbetet!

Checklista

Håll din flotta i bra skick och undvik dyra reparationer genom förebyggande underhåll.

Fordonsunderhåll

Håll koll på dina underhållskostnader och se till att dina fordon är i god form.

Positionering

 • Få en översikt och full kontroll över alla dina resurser på en karta

 • Få viktiga data för att analysera dina transportaktiviteter

 • Spåra enkelt fordon under valfri tidsperiod

 • Minimera väntetider genom varningar från geofences

 • Ge dina kunder insyn via positioneringstjänsten

Produktblad: Positionering

Time Machine

 • Gå tillbaka i tiden för att se vilka fordon som har besökt ett område vid en viss tidpunkt

 • Tillhandahåll snabbt bevis på ankomst- och avgångstider för dina fordon

 • Svara enkelt på frågor om fordon misstänks ha orsakat skador osv.

Produktblad: Time Machine

Start/stopp-rapportering

 • Samla in viktig information automatiskt om vagnparkens produktion

 • Kilometerproduktionsrapport

 • Daglig sammanfattande rapport

 • Start/stopp-rapporter

Produktblad: Start/stopprapportering

Sparsam Körning

 • Spara bränsle, minska utsläppen och minimera arbetsdagar med stress

 • Uppmuntra dina förare genom rättvisa indikatorer och personlig feedback

 • Säkerställ långsiktig framgång för ditt eco-drivingprogram

 • Sätt upp realistiska mål och använd relevanta data för att motivera dina team

 • Objektiva indikatorer som är oberoende av fordon och vägförhållanden

Produktblad: Sparsam Körning

Tanknings- och påfyllningsrapport

 • Låt dina förare rapportera tankning och påfyllning av olja, ABlue osv.

 • Registrera och övervaka förbrukningen för en fordonsflotta

 • Analysera bränsleinköp och förbrukning.

Checklista

 • Samla in statusinformation om dina fordon automatiskt

 • Undvik tidskrävande användning, arkivering och bearbetning av pappersbaserade rapporter

 • Upptäck potentiella problem innan ett allvarligare fel uppstår

 • Håll din utrustning i bästa möjliga skick och minimera stilleståndstiden

 • Förebygg olyckor, garantera din personals säkerhet

Produktblad: Checklista

Fordonsunderhåll

 • Håll din flotta fullt fungerande genom förebyggande underhåll

 • Kontrollera och minska dina underhållskostnader

 • Planera underhålls-uppgifterna i god tid

 • Se till att undvika oplanerade stopp

 • Kontrollera statusen för ditt underhåll

Produktdatablad: Fordonsunderhåll

Boka en demo

Lär dig mer om hur enkelt det är att använda våra lösningar för att förbättra din verksamhet.

Läs mer

Låt ditt kontorsteam samarbeta effektivt med fältet genom vår Android-app för yrkesförare

Roadbox samlar in fordonsinformation för att göra den tillgänglig för förarna och transportledningen

Android-skärm för sömlös interaktion med dina förare