Edge larmsändare

Edge larmsändare ger dig en digital och framtidssäkrad lösning oavsett om det gäller befintliga eller nya installationer.

Edge larmsändare

Edge RT7020 skapar en effektiv knutpunkt för anslutning av olika larm och övervakningssystem inom samma fastighet.

Larmsändaren AddSecure Edge VS5010 är anpassad för integration i andra leverantörers hisspanel och erbjuder en helt digital och framtidssäker lösning med nödsamtal över 4G för…

Vår nya larmsändare för hisslarm och nödkommunikation med stöd för 4G. En digital och framtidssäkrad lösning oavsett om det gäller befintliga eller nya hisslarmsinstallationer.

Edge DS kommunicerar enbart via radio och lämpar sig bäst för inbrottslarm eller tekniska larm och kan användas i olika digitaliseringsprojekt.

Device Manager

Edge-terminalerna konfigureras snabbt och enkelt via plattformen Device Manager.

Snabb och enkel installation

Ingår i den certifierade larm-övervakningstjänsten AddSecure Connect (24/7)

Digital och framtidssäkrad lösning

Device Manager - Konfigurera VPN

Device Manager - Konfigurera LAN

Device Manager - Dela enheter

Beställning och konfiguration av Edge DS23xx och Edge VS53xx

Vill du veta mer om våra larmsändare?

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter.