Edge larmsändare

Edge larmsändare ger dig en digital och framtidssäkrad lösning oavsett om det gäller befintliga eller nya installationer.

Edge larmsändare

Edge RT7020 skapar en effektiv knutpunkt för anslutning av olika larm och övervakningssystem inom samma fastighet.

En digital och framtidssäkrad lösning oavsett om det gäller befintliga eller nya installationer Vår nya larmsändare för hisslarm, porttelefoni och nödkommunikation med stöd för 4G…

En digital och framtidssäkrad lösning oavsett om det gäller befintliga eller nya installationer. Vår nya larmsändare för hisslarm, porttelefoni och nödkommunikation med stöd för 4G…

Edge DS kommunicerar enbart via radio och lämpar sig bäst för inbrottslarm eller tekniska larm och kan användas i olika digitaliseringsprojekt.

Device Manager

AddSecure Device Manager är en tjänst där du enkelt kan aktivera och konfigurera nya Edge larmsändare.

Läs mer

Snabb och enkel installation

Ingår i den certifierade larm-övervakningstjänsten AddSecure Connect (24/7)

Digital och framtidssäkrad lösning

Device Manager - Konfigurera VPN

Device Manager - Konfigurera LAN

Device Manager - Dela enheter

Beställning och konfiguration av Edge DS23xx och Edge VS53xx

Vill du veta mer om våra larmsändare?

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter.