AddSecure Device Manager

AddSecure Device Manager är en tjänst där du enkelt kan aktivera och konfigurera nya Edge larmsändare!

Sömlös och effektiv lösning för hantering av larmsändare

AddSecure Device Manager möjliggör för dig som kund att själv aktivera och konfigurera dina larmsändare. Lösningen är både enkel, flexibel och erbjuder ökad funktionalitet. I ett första skede fungerar AddSecure Device Manager för våra nya Edge-larmsändare DS2320, VS5310 och VS5351 kopplat till lösningarna Inbrott (LK0), Porttelefoni, Säker utrymningsplats och Hiss.

Fördelarna är många för dig som kund

24/7-åtkomst för att aktivera och konfigurera larmsändare.

Frihet att ändra ID-numret till larmcentralen.

Ingångar och utgångar på larmsändaren för att ansluta extra sensorer

Dubbla anslutningsvägar gör det möjligt att ansluta via 4G och/eller IP för ökad tillförlitlighet och flexibilitet även i områden med dålig mobiltäckning.

Fjärraccess som kan kopplas mot tex hissens styrsystem möjliggör övervakning av hissar och mottagning av larm vid avvikelser.

Demofilmer

Dela enheter

Konfigurera LAN

Konfigurera VPN

Beställning och konfiguration av Edge DS23xx och Edge VS53xx

Vill du veta mer om AddSecure Device Manager och hur du kommer igång?

Kontakta oss för att prata med någon av våra experter.