Home / Smart Alarms™ / Lösningar för räddningstjänsten

Lösningar för räddningstjänsten

Våra utalarmeringssystem och tjänster för IT-stöd stöttar räddningstjänsten i deras viktiga uppdrag och säkerställer att de har rätt information för att agera snabbt.

Lösningar som stöttar räddningstjänsten i deras arbete och hjälper till att rädda liv

För en räddningsinsats är rätt information och snabb kommunikation avgörande. Vi är en marknadsledande leverantör av kompletta systemlösningar för digital utalarmering och it-stöd för räddningstjänsten. Vi har mångårig erfarenhet av räddningstjänstens funktion och verksamhet i Sverige. Med flexibla och väl utformade system av hög kvalitet hjälper vi er att förkorta ledtiden mellan larm och åtgärd och optimera er dagliga drift.

Lösningar speciellt framtagna och utvecklade för räddningstjänsten

Våra digitala lösningar för in- och utalarmering snabbar upp och förkortar ledtiden mellan larm och åtgärd.

Våra IT-lösningar stöttar räddningstjänsten med deras viktigaste processer och hjälper till att optimera och effektivisera verksamheten.

– När man som ansvarig för systemet går och lägger sig på kvällen ska man kunna sova gott och veta att sjöräddarna ute i landet får sina larm. Då krävs det lösningar som man kan lita på. Därför valde vi den här helhetslösningen för drift av den kritiska kommunikationen och IT-infrastrukturen.

Adam Goll-Rasmussen

Räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet

Vill du veta mer om våra lösningar?

Ta kontakt med oss