Home / AddSecure Sense

Skaffa full kontroll över dina släp, containrar och annan utrustning via passiv positionering.

- Spåra vad som inte har kunnat spåras tidigare! Använd kostnadseffektiva "taggar" utan modem eller GPS-hårdvara som skickar in data via vårt nätverk.

Passiv spårning ökar kontrollen över din utrustning!

Med AddSecure Sense kan du enkelt och kostnadseffektivt spåra containrar, verktyg, utrustning eller andra tillgångar. Du ansluter bara tillgångar genom att bifoga en liten trådlös SenseTag som sänder ett unikt ID. När det är gjort kan du övervaka och organisera dina tillgångar på ett optimalt sätt. Ingen GPS-maskinvara eller mobildata-abonnemang krävs! Det enda kravet är att utrustningen som ska spåras finns inom cirka 20 meters räckvidd för ett fordon utrustat med en kompatibel telematikenhet från AddSecure. Satsa på ett passivt spårningssystem som kopplar upp tusentals tillgångar på ett tillförlitligt sätt!

Hur fungerar AddSecure Sense?

AddSecure SenseTag är en Bluetooth Low Energy Device (BLE) som kan anslutas till vilken typ av utrustning som helst. Den har en sändare med lång batteritid (5 år) som passar för spårning av ej strömsatta tillgångar. Genom Bluetooth ansluts den till en närliggande telematikenhet från AddSecure, t.ex. AddSecure Roadbox, Telematikenheten vidarebefordrar data från SenseTag till en användarportal (t.ex. Co-Driver Weboffice). På detta sätt kan användaren se positionen och andra data från SenseTag.

Fördelar med vår lösning för passiv positionering

Spårning av tillgångar

Spåra vad som inte har spårats tidigare!

Lättanvänd karta

Övervaka dina tillgångar och spåra dem i ett lättanvänt kartgränssnitt

Sänk dina kostnader

Sänk kostnader genom ökad effektivitet och koll på dina tillgångar samtidigt som manuellt arbete minskas (du behöver ej leta längre)

Stöldskydd

Förhindra stöld och förlust av tillgångar

Utnyttjandegrad

Övervaka tillgångarnas status och användning

Vad är passiv positionering?

Det är en smart teknik baserad på Bluetooth Low Energy (BLE) som gör det möjligt att mer kostnadseffektivt än tidigare positionera olika typer av saker. Det är passivt i den meningen att det är beroende av andra redan anslutna enheter som kan plocka upp ID för Bluetooth-taggen ("beacon") när de är i närheten. Det är ett smart sätt att "koppla upp" enheter som ej normalt är strömsatta och utan behov av positionering i realtid. De spårade enheterna kräver inte GPS eller modem. Moderna telematikenheter såväl som smartphones eller surfplattor kan fungera som ”skannrar” och plocka upp ID: n från närliggande taggar. En flotta av skannrar är grunden till nätverket som kopplar upp enheterna och sensorvärdena.

Ladda ned vårt produktdatablad

Lär känna AddSecure Sense! Ladda ner vårt produktblad där du hittar mer information om vår IoT-lösning.

Ladda ned produktdatabladet

Läs mer om våra andra lösningar

Samla alla dina tillgångar i ett system och övervaka dem i Co-Driver Weboffice

Skanna av dina SenseTags och koppla upp dina fordon via vår marknadsledande fordonsdator AddSecure Roadbox.

Hantera din flotta och dina resurser från fickan via Co-Driver MobileOffice.