Swissphone TRIO

Swissphone TRIO är en säker och pålitlig personsökare med positionering, överfallsknapp, falllarm och inaktivitetslarm som ökar tryggheten för användaren.

Swissphone Trio

Swissphone TRIO är en stark och tålig personsökare med manuell och automatisk larmfunktion. Larm kan skickas antingen med hjälp av personsökarens larmknapp, eller genom automatiska larmfunktioner som falllarm och man down.

Med en mottagningskänslighet på 3,5 mikrovolt per meter garanterar TRIO en bra mottagning av larmmeddelanden. Du har möjlighet att lägga in upp till 32 st individuella adresser, förbestäma vart och vad som skickas vid respektive larm och ställa in upp till 9 förvalda profiler.

 

Vill du veta mer om denna produkt?

Kontakta oss här

Fördelar

  • Manuell och automatisk larmfunktion

  • Enkel att använda med tydlig display och stor knapp

  • Hög mottagningskänslighet på 3,5 μV/m garanterar

  • Högt larmljud (upp till 88 db) och kraftfull vibrator

  • Vid larm får mottagaren detaljerad larminformation