Tyska IT-bolaget Navkonzept byter namn till AddSecure

Tyska IT-bolaget Navkonzept byter namn till AddSecure. Navkonzept, en tysk leverantör av digitala lösningar för transportbranschen, byter idag namn till AddSecure, efter förvärvet av bolaget i juli 2020. Under namnet AddSecure förenklas och stärks bolagens erbjudande att hjälpa transport- och logistikbranschen att bli mer effektiv och hållbar genom smarta lösningar.

Genom att Navkonzept byter namn till AddSecure stärks erbjudandet och transport- och logistikbranschen i Tyskland får möjlighet att bli mer effektiv och hållbar genom smarta lösningar.

Navkonzept, en tysk leverantör av digitala lösningar för transportbranschen, byter idag namn till AddSecure, efter förvärvet av bolaget i juli 2020. Under namnet AddSecure förenklas och stärks bolagens erbjudande att hjälpa transport- och logistikbranschen att bli mer effektiv och hållbar genom smarta lösningar.

AddSecure är en ledande leverantör av IoT-lösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och data. Under det gemensamma varumärket kommer de två företagen erbjuda nya och befintliga kunder inom den tyska transport- och logistikindustrin bredast möjliga utbud av säkra och smarta IoT-lösningar.

Förvärvet förra året var ett logiskt steg och ger tillväxtmöjligheter för både AddSecure och Navkonzept. Genom företagens marknadserbjudanden får kunder i Tyskland och Europa nu tillgång till en större portfölj av produkter och tjänster inom transportledning och hantering av fordonsflottan.

Integreringen av Navkonzept inom AddSecures affärsområde Smart Transport gör det möjligt för kunder inom transportbranschen över hela Europa att få tillgång till de lösningar som Navkonzept utvecklat. Dessutom kommer kunderna i Tyskland att nu erbjudas ett utökat produktutbud. Kunderna kan också dra nytta av kombinerad branschkunskap och expertis, vilket hjälper transportföretag att digitalisera sina verksamheter och förverkliga effektivitetsmålen.

Navkonzepts etablerade erbjudande inkluderar tjänster och lösningar inom telematik, fordonsspårning, kör- och vilotider, ruttoptimering, förar-ID-kontroller, temperaturövervakning, stöldskydd, fjärrnedladdning av filer från färdskrivarna och mycket mer.

– Digitaliseringen förändrar hela transport- och logistikbranschen. Ett datadrivet tillvägagångssätt är en viktig förutsättning för att förbli konkurrenskraftig i framtiden. Att arbeta med teamet från Navkonzept under det gemensamma företagsnamnet AddSecure stärker vår förmåga att leverera säker IoT-kommunikation då vi kombinerar lokal expertis med ett globalt erbjudande,säger Johan Frilund, affärsområdeschef för AddSecure Smart Transport.

AddSecure tillhandahåller korrekt och tillförlitliga data från ett enda system vilket förenklar fordonshanteringen och ger total resurs- och verksamhetskontroll. Datainsikterna ger transportföretagen värdefull information för beslutsfattande, samtidigt som tidsrapporteringen, löneadministrationen, körtiderna och förarens beteenderesultat automatiseras.

Läs mer om AddSecure här och Smart Transport här.

Loading