AddSecure Eco-Driving Challenge minskar koldioxidutsläppen med 16 700 ton

I dag tillkännagav AddSecure resultaten från 2020 års ”AddSecure Eco-Driving Challenge” – en frivillig tävling för bolagets kunder som bygger på AddSecure Eco-Driving Index.

Under 2020 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en stor succé, med 72 deltagande företag och cirka 7 200 fordon organiserade i 132 lag. Det franska transportföretaget Ambroise vann det mest prestigefyllda priset för störst minskning av CO2 globalt. I Sverige lyckades Götene Kyltransporter (GKT) och EB Logistik mycket bra, där Team Gotland lyckades få bäst körindex och bästa förbättringen 2020, medan GKT var det företag med den största totala minskningen av CO2 i Sverige.

I dag tillkännagav AddSecure resultaten från 2020 års ”AddSecure Eco-Driving Challenge” – en frivillig tävling för bolagets kunder som bygger på AddSecure Eco-Driving Index. När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar, och när resultaten från 2020 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade) tydliggjorde AddSecures beräkningar att företagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 6,3 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 16 700 ton och besparingar på cirka 70 MSEK.

För att öka spänningen är de 72 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingens gång har AddSecure kontinuerligt uppdaterat ett resultatdiagram på företagets webbplats för att hålla alla intressenter informerade om hur det går. På webbplatsen presenteras ledarna i tre kategorier:

1. Störst koldioxidbesparing i absoluta tal (”AddSecure Eco-Momentum”)
2. Bästa genomsnitt för miljövänlig körning
3. Bästa förbättring av indexet för miljövänlig körning

Nedan visas vinnarna av 2020 AddSecure Eco Driving Challenge i varje klass och kategori.

Bästa Eco-Driving Momentum* (största minskning av koldioxid)

Företag Land Antal förare Momentum
Ambroise Frankrike 538 6 295
Arla Foods Danmark 301 1 656
Götene Kyltransporter Sverige 306 949
Ahola Finland 506 607
Götz Transport GmbH Tyskland 41 402
Isaksson Karlsson Växjö Bussoperatörer 49 123
Utne Norge 60 96

*) Genomsnittlig förbättring av körindex x antal förare

Bästa genomsnittsindex under Q4

Land/klass Företag Antal förare Genomsnittsindex under Q4
Sverige EB Logistik Team Gotland 21 85,6
Buss-operatörer Isaksson Karlsson Växjö 49 85,2
Danmark AB Catering Århus 30 81,1
Finland RL-Trans, Nordics Tractor 25 79,6
Frankrike Transports Prouheze Paradis 65 78,1
Norge Utne Flisbil 35 77,9
Tyskland Götz Transport GmbH 41 76,1

Bästa förbättring, 2020

Land/klass Företag Antal förare Förbättring Q4 vs Q1
Sverige EB Logistik Team Gotland 21 20,5
Frankrike Ambroise 538 11,7
Danmark AB Catering Århus 30 9,9
Tyskland Götz Transport GmbH 41 9,8
Finland Ahola Team Caj B 69 3,1
Buss-
operatörer
Isaksson Karlsson Ljungby 36 3
Norge Utne 60 1,6

Läs mer om AddSecure här och om Smart Transport här.

Loading