AddSecure Eco-Driving Challenge minskar koldioxidutsläppen med 12 900 ton

Under 2021 deltog nästan 11 000 förare i AddSecure Eco-Driving Challenge. Tävlingen blev en stor succé, med 75 deltagande företag och cirka 7 400 fordon organiserade i 135 lag. Det franska transportföretaget Ambroise vann det mest prestigefyllda priset för störst minskning av CO2 globalt. I Sverige lyckades Hagéns Åkeri AB och Samuelssons mycket bra, där Hagéns lyckades få bäst körindex och Samuelssons stod för den största förbättringen 2021 och den största totala minskningen av CO2 av de lag som tävlade i Sverige.

I dag tillkännagav AddSecure resultaten från 2021 års ”AddSecure Eco-Driving Challenge” – en frivillig tävling för bolagets kunder som bygger på AddSecure Eco-Driving Index. När data från tävlingen analyseras visade det sig att det förbättrade körbeteendet gett stora bränslebesparingar, och när resultaten från 2021 jämfördes med 2017 (då tävlingen startade) tydliggjorde AddSecures beräkningar att företagen i tävlingen minskade sin totala förbrukning med cirka 4,9 miljoner liter diesel på årsbasis. Detta ger årliga minskade koldioxidutsläpp på cirka 12 900 ton och besparingar på cirka 70 MSEK.

 

För att öka spänningen är de 74 konkurrerande företagen indelade i sex olika klasser baserade på land (SE, NO, FI, DK, DE, FR) och en klass för bussoperatörer i Europa. Under tävlingens gång har AddSecure kontinuerligt uppdaterat ett resultatdiagram på företagets webbplats för att hålla alla intressenter informerade om hur det går. På webbplatsen presenteras ledarna i tre kategorier:
 

  1. Störst koldioxidbesparing i absoluta tal (”AddSecure Eco-Momentum”)
  2. Bästa genomsnitt för sparsam körning
  3. Bästa förbättring av indexet för sparsam körning

 

Nedan visas vinnarna av 2021 AddSecure Eco Driving Challenge i varje klass och kategori.

 

Bästa besparing av CO2 per land* (”Eco-Driving Momentum”)
 

Company

Company

CO2-reduction (tons)

Finland

Powder-Trans

167

Sweden

Samuelssons

152

Norway

Litra Gass

80

Denmark

Stokholm Transports

72

Bus Operators

Isaksson Karlsson Värnamo

66

France

Ollier

24

Germany

Team Logistic GmbH & Co. KG  

20

 

*) CO2-besparingar baserade på uppskattade bränslebesparingar genom förbättrat eco-driving-index

 

Bästa genomsnittliga index för Eco-Driving per land under fjärde kvartalet 2021
 

Country/Class

Company/Team

No drivers

Average index during Q4

Finland

Ahola Team Way Ahead

60

88,5

Bus Operators

Isaksson Karlsson Ljungby

32

83,3

Sweden

Hagéns Åkeri AB

30

82,8

Germany

Götz Transport GmbH

37

80,2

France

Bruneel

102

77,6

Norway

Utne Flisbil

36

73

Denmark

Arla Foods

340

71,4

 

Bästa förbättringen av Eco-Driving-index per land under 2021
 

Country/Class

Company/Team

Improvement Q4 vs Q1

Bus Operators

Isaksson Karlsson Värnamo

7,5

Sweden

Samuelssons

7,1

Denmark

Stokholm Transports

4,2

Finland

Powder-Trans

3,6

Germany

Team Logistic GmbH & Co. KG  

3,4

France

Ollier Transports

2,1

Norway

Litra Gass

1,8

 

Läs mer om AddSecure här och om Smart Transport här.

Loading