Vilken typ av temperaturövervakningslösning passar dina behov?

Big Data, 5G och IoT (sakernas internet) har gjort att många digitala temperaturövervakningsenheter har lanserats på senare tid. Att företag som transporterar temperaturkänsliga varor bör använda en temperaturövervakningslösning är dock inget nytt.

Fördelarna med en Smart Transport-lösning är exempelvis att upprätthålla lastens kvalitet genom att undvika temperaturavvikelser, skydda transportörer och andra i kedjan från kostsamma förluster på grund av skadat gods och minska mängden spill och avfall. Dessutom kan en digital och fysisk kopia av verifierade temperaturloggar hjälpa företag att uppfylla branschregler.

Varje år ser transportindustrin stora summor pengar gå till spillo på grund av förstörda laster eller felaktiga transportförhållanden. Med rätt teknik på plats kan företag undvika temperaturavvikelser och förhindra större problem.

Därför är det så viktigt

Enligt en ny rapport från FN slösar världen bort mer än en miljard ton mat varje år. Det är inte bara ett oerhört slöseri utan handlar även om att skydda människors hälsa och liv, eftersom de förstörda varorna måste kasseras på något sätt.

Dessa vanor är inte hållbara, och om effektiv temperaturövervakningsteknik installeras i alla transportfordon runt om i världen som standard skulle en stor mängd mat och andra färskvaror kunna sparas.

I takt med att temperaturövervakningsenheterna blivit mer sofistikerade har reglerna och bestämmelserna blivit strängare. Till exempel har den europeiska EN12830-standarden uppdaterats så att tillåtna temperaturavvikelser har minskat från 1,5 grader till endast 0,5 grader Celsius. Det innebär att transportföretag har svårare att följa reglerna för efterlevnad utan hjälp av smart transportteknik.

Många transporter som kräver temperaturövervakningslösningar består av kritiska laster som helt enkelt inte får förstöras eller skadas under transporten. NHS Blood and Transport är exempelvis en nationell hälso- och sjukvårdstjänst i Storbritannien som levererar blod och organ till sjukhus och patienter.

 

”Efter IT-uppdateringar för att stärka vårt försvar mot cyberattacker kändes det som en naturlig utveckling att introducera AddSecures temperaturövervakningslösning i våra fordonsparker. På grund av vår kritiska produkt är möjligheten att justera temperaturen under transport väldigt liten”, säger Tom Hammond, National Fleet Services Manager för NHS Blood and Transplant.

 

Temperaturövervakning för livsmedelstransporter

Att hålla en jämn temperatur från fabrik till butik är viktigt för alla temperaturkänsliga transporter. Men det är särskilt viktigt när det gäller mat. Ingen vill att matvaror ska bli förstörda och på så vis riskera människors hälsa.

Dessutom är transporter av färska och frysta livsmedel reglerade av mycket strikta branschregler. Detta för att säkerställa att inga undermåliga livsmedel når butikernas hyllor. Olika typer av livsmedel har olika temperaturbehov, så därför är det viktigt att övervaka temperaturen runt hytten.

Förstörda laster kan resultera i dyra fordringar till transportföretaget, så en liten investering i en temperaturövervakningslösning nu kan på sikt förhindra betydligt större kostnader. Dessutom kan installationen ge större sinnesro för tillverkare, leverantörer och kunder i och med att ansvaret blir tydligare och temperaturen registreras kontinuerligt.

Temperaturövervakning för läkemedel

Efterfrågan på sofistikerade och tillförlitliga temperaturövervakningslösningar ökar, med spårbarhet som ett viktigt krav, eftersom företag måste visa att de uppfyller reglerna för efterlevnad. Dessutom är läkemedel extremt dyra att utveckla och tillverka, så alla transportrelaterade problem som kan skada lasten skulle vara ett kostsamt misstag.

Dessutom har transporter av läkemedel blivit alltmer komplexa. Numera kräver många läkemedel och vacciner extremt låga temperaturer för att kvaliteten inte ska påverkas. Corona-pandemin är ett bra exempel på hur utmanande logistiken för att transportera vaccin och tester kan vara. Ändå är det kritiskt att det blir rätt.

Lexon, den största leverantören till oberoende apotek i Storbritannien, har dragit nytta av en lösning från AddSecure: ”Vi ville ha en användarvänlig plattform som vi kunde integrera i vår dagliga verksamhet. Vi hoppas att vi – i takt med att vi blir bättre bekanta med tekniken och med stöd av AddSecure-teamet – kommer att se en minskning av våra månatliga fordonskostnader och försäkringspremier”, säger Nishal Jamnadas, ekonomichef för Lexon.

Deras lösning inkluderar spårning av transportfordon, telematik, identifieringstjänster för förare med fjärrtemperaturövervakning och 4G-kameraövervakning av fordon.

Så väljer du rätt lösning

Hela poängen med en temperaturövervakningslösning, och vad den måste leverera, är att noggrant registrera temperaturdata och ge transportföretaget möjlighet att granska dessa data på distans. Det finns ett brett utbud av lösningar tillgängliga på marknaden, från kostnadseffektiva alternativ för mindre fordonsparker till mer komplexa lösningar för storskaliga verksamheter.

En enkel lösning läser av temperaturen i kylutrymmet och lagrar data lokalt. Temperaturloggen kan skrivas ut och levereras till kunden när jobbet är klart. Det är en bra idé att koppla upp systemet till en backoffice-applikation, så om några tvister uppstår kan du vid behov ta fram data om transporten.

Nästa nivå är en lösning som varnar förare och transportteam när en temperatur har avvikit och kan innebära ett problem. Det ger teamet och den som sitter bakom ratten möjlighet att undersöka och rätta till eventuella problem innan lasten skadas. Vissa lösningar innehåller allt detta, plus att de automatiskt integrerar dessa data i transportdokument.

 Eftersom våra lösningar är skräddarsydda för att passa dina behov finns det ett stort utbud av enheter och teknik som ditt företag kan dra nytta av. Därför har vi skapat en kostnadsfri Guide för temperaturövervakning som du kan ladda ned. Den ger dig en god inblick i vad som finns tillgängligt och vad som kan passa dina fordons behov.

Ladda ned vår kostnadsfria Guide för temperaturövervakning

Läs mer om AddSecures temperaturövervakningsenheter och hur du kan bestämma vilken lösning som är rätt för dig.

Ladda ned guiden!