Fördelarna med ett fordonskamerasystem

Tack vare videotelematik är transportföretag nu bättre rustade än någonsin tidigare för att möta några av sina mest komplexa utmaningar.

Under de senaste åren har tekniken för fordonskameror gjort stora framsteg. Tack vare videotelematik, som bl a bygger på HD-kameror som är utrustade med 4G, GPS och G-sensorer, är transportföretagen nu bättre rustade än tidigare att kunna möta några av sina mest komplexa utmaningar. De kan nu använda ett flertal olika lösningar med fordonskameror för att få insikter i körbeteenden, incidenter, olyckor och skador- vilket gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om sina mobila resurser. I den här artikeln kommer vi kortfattat att titta på möjligheterna och fördelarna med den senaste fordonskameratekniken.

Vad är ett fordonskamerasystem?

Ett fordonskamerasystem är ett sammanlänkat system av mjukvara och hårdvara som företag använder för att minimera risker, olyckor och öka förarsäkerheten. Ett ”system” kan vara en enda framåtriktad dashcam eller flera kameror som är monterade både utanför och inuti ett fordon. Kamerorna kan installeras för att täcka insidan av lastutrymmen, monteras på instrumentbrädan eller fästas på fordonets utsida. De är anslutna till programvara som gör att de bl a kan användas för nedan ändamål:

 • granskning av incidenter
 • fastställande av ansvar vid incident
 • stödja förarutbildning
 • förenkling och förkortning av skadeståndsprocesser
 • förbättring av körbeteende
 • uppföljning av säkerhetsförbättringar över tid

Varför borde jag investera i ett kamerasystem för fordon?

Fordonskamerasystem har många fördelar. Genom telematik kan din organisation skapa en fullständig bild av hur dina fordon används. Med hjälp av dessa data har du goda förutsättningar att utforma och genomföra en plan för hög trafiksäkerhet. Genom att kombinera förarens körbeteende med bilder av incidenter, t.ex. trafikolyckor och närapå-olyckor, kan du identifiera orsaken till händelserna och hjälpa föraren att hantera dem på ett lämpligt sätt. De kort- och långsiktiga fördelarna med ett fordonskamerasystem kan vara följande

 • Förbättrat beteende hos förarna
 • Lägre operativa risker
 • Färre incidenter vid körning
 • Räddade liv

Ditt företag kan också spara stora belopp genom minskade försäkringspremier för fordon.

Hur förbättrar fordonskamerasystem säkerheten?

Modern fordonskamerateknik stöder förarens säkerhet på flera sätt. Dessa inkluderar

 • Förarutbildning – efter händelsen kan du använda filmen för att visa föraren exakt vad som gick fel och varför samt hur han eller hon kan undvika att det upprepas.
 • Själva närvaron av kameror i fordonet gör dina förare både säkrare och effektivare.
 • Kameror kan användas som körhjälp. Till exempel kan back- och sidokameror anslutas till en monitor i förarhytten så att föraren kan se döda vinklar.
 • Ny ADAS- och DMS-teknik identifierar potentiellt farliga körvanor, t.ex. att använda en telefon medan man kör fordonet, byta fil utan tecken eller köra för nära fordonet framför.

System med flera kameror

Det fina med lösningar med flera kameror kretsar kring flexibilitet. Du kan ordna så att dina kameror installeras i vilken konfiguration som helst. Exempel på detta är följande

 • Standardsystem med fem kameror: framåt, bakåt, sidan närmast vägens mitt (offside) samt närmast utanför.
 • Dessa kan vara antingen i hytten eller för att titta på lasten.
 • En bildskärm i hytten med direktvisning av de bakre och närmaste kamerorna för att öka förarens visuella medvetenhet.

Du kan ställa in systemet så att bilderna från den bakre kameran visas när backväxeln läggs i eller från den närliggande kameran när vänsterblinkersen aktiveras. Lastkameran kan väljas från en strömbrytare på instrumentbrädan. Den bakre kameran har företräde framför lastkameran och sidokameran.

Hur minskar fordonskamerasystem försäkringskostnaderna?

Fordonskameror av högsta kvalitet kan noggrant registrera detaljer om olyckor. Våra kamerasystem för skåpbilar och tunga lastbilar visar och hjälper till att bevisa exakt vem som var skyldig. Detta förbättrar din skadeprocess och sparar ofta avsevärda summor i skadekostnader. En av de vanligaste fördelarna är att undvika 50/50-krav där vittnen inte var närvarande och ingen av förarna erkänner skulden. På detta sätt sjunker totalkostnaden för försäkringsbolagen markant och transportbolagen kan på så sätt få sänkta premier.

Så förbättrar AddSecure RoadView säkerheten för fordonsflottan

AddSecures ledande kamerasystem för fordon minskar riskerna och ger skräddarsydd förarcoaching. Med modulen för förarcoaching kan du granska, kommentera och debriefa dina förare om deras incidenter. Du kommer att kunna identifiera farliga körsätt, såsom hårda inbromsningar, acceleration, kurvtagning och hastighetsöverträdelser, med detaljerade rapporter om accelerometer och hastighetsöverträdelser. Filmerna ger omedelbar återkoppling efter händelsen och visar exakt var förbättringar behöver göras. Du kommer att kunna införa och genomföra ett effektivt förarsäkerhetsprogram med personlig feedback och omskolning av förare.

Boka en kostnadsfri demo idag!

Som Europas ledande leverantör av molnbaserad videotelematik flyttar vi ständigt fram gränserna inom

 • Utveckling av världsledande algoritmer
 • Beteende- och videoanalyser
 • Maskininlärning
 • Artificiell intelligens
 • Datorseende

Skydda din fordonsflotta mot falska anspråk. Minska antalet incidenter och förbättra körbeteendet med våra integrerade fordonskamerasystem.

Boka din kostnadsfria demo nu!