Varför man bör investera i dashcam och ett fordonskamerasystem

Att driva en stor kommersiell flotta kommer med sina unika utmaningar. Flottägare är under konstant press för att maximera prestanda och sänka kostnader. Under de senaste åren har den innovativa tekniken med dashcam för fordonskamerasystem spelat en stor roll för att stödja dessa mål.

Fördelar med dashcam och ett fordonskamerasystem

Om du investerar i ett modernt system med fordonskameror, kommer ditt företag med stor sannolikhet att åtnjuta en mängd fördelar. Uppdaterad telematik ger dig en komplett bild av hur skickligt dina förare kör sina fordon. Utrustad med dessa data kommer du kunna ta fram och implementera en effektiv och heltäckande strategi för trafiksäkerhet.

Du kommer att kunna kombinera uppgifter om förarens beteende med bilder av incidenter, som vägkollisioner och tillbud. Du kommer att kunna identifiera orsakerna till olyckor och reagera på lämpligt sätt. Fördelarna med ett fordonskamerasystem inkluderar:

  • Förbättrat förarbeteende
  • Minskade förarincidenter
  • Förbättrad trafiksäkerhet – räddade liv och färre skador
  • Snabbare lösning av försäkringsskador
  • Färre försäkringsanspråk som leder till lägre fordonsförsäkringspremier
  • Förbättrat skydd och säkerhet för gods

Förbättrat förarbeteende

Ett modernt fordonskamerasystem kommer att innehålla en inbyggd accelerometer och g-sensor med rörelsedetektering och GPS-spårning. Detta gör det möjligt att upptäcka alla typer av säkerhetsrelaterade händelser, som skarpa svängar och hastiga inbromsningar, såväl som kollisioner. Systemet laddar automatiskt upp bilder från före och efter incidenten så att dina transportledare kan se dem.

Vetskapen om att dina fordon har utrustats med denna teknik kommer att uppmuntra dina förare att vara extra försiktiga med all sin körning.

Minska förarincidenterna med dashcam

Den första positiva effekten av att installera ett CCTV-system för fordon kommer att vara en direkt minskning av risken att skada utsatta trafikanter (inklusive fotgängare och cyklister).

Högkvalitativa fordonskamerasystem ger det mest effektiva sättet att skydda både fordon och förare. Genom att installera ett uppdaterat system – inklusive interna och externa kameror – eliminerar du nästan helt och hållet döda vinklar. Dina förare kommer att få bättre sikt runtom, vilket ger dem självförtroendet att utföra sina manövrar på ett säkert sätt.

Förbättrad trafiksäkerhet – räddade liv och färre skador

Från dag ett efter installationen kommer du att kunna se fram emot förbättrad trafiksäkerhet och färre skador på dina förare och andra trafikanter. Det finns också det (klart mindre viktiga, men fortfarande relevanta) skyddet av ditt företags varumärke som kommer med ett starkt trafiksäkerhetsresultat.

Snabbare lösning av försäkringsskador

Tydliga inspelade filmer av incidenter möjliggör snabb lösning av nästan varje incident, såväl som försumbara tvister och generellt sett lägre kostnader. Dessutom minskar du frekvensen av ogrundade ersättningskrav.

Dashcam-system för fordon minskar försäkringspremierna

Efter investering i ett fordonskamerasystem, hur snabbt kan du förvänta dig att se en minskning av försäkringskostnaderna?

Färsk data från en av våra kunder visar att, man kan sänka antalet olyckor och incidenter med över 50 %. Detta kan resultera i besparingar på upp till 60 % i kostnader genom ogrundade ersättningskrav och kostnader för reparationer mm. Med en flotta på exempelvis 50 fordon leder detta snabb ttill besparingar som uppgår till sexsiffriga belopp. I USA fann Hickman och Hanowski att kombinationen av en kamera-enhet med förarens feedback och coaching resulterade i en minskning av säkerhetsrelaterade händelser med över 50%. (Källa: NSTSCE, effektiv användning av kommersiellt tillgänglig säkerhetsövervakningsteknik ombord: vägledning för transportörer för kommersiella motorfordon)

Minskningen av försäkringskrav plus det faktum att du faktiskt monterar dina fordonskamerasystem kommer att innebära att du kan förvänta dig en sänkning av dina försäkringspremier med så mycket som 20 % eller mer.

Ett typiskt fordonskamerasystem betalar sig själv 3-4 gånger under sitt första driftsår!

Förbättrat skydd och säkerhet för godset

Ett heltäckande fordonskamerasystem kommer att inkludera lösningsalternativ för flera kameror och även med kameror i själva lastutrymmet. Detta gäller särskilt när dina fordon korsar internationella gränser, med ökad risk för obehörig åtkomst och åtföljande säkerhetsintrång. Det är inte bara stöld som är en fara. Det har också förekommit många incidenter där företag har tvingats gods för miljontals kronor efter att obehörig åtkomst har resulterat i att last blivit förstörd och osäljbar. Högkvalitativa videofilmer kommer att visa sig vara avgörande som bevis för polisen eller domstolarna eller för att göra försäkringskrav.

Få en kostnadsfri demo idag!

Som Europas ledande leverantör av molnbaserad videotelematik tänjer vi ständigt på gränserna.

Skydda din flotta mot ogrundade ersättningskrav. Minska incidentfrekvensen och förbättra förarens beteende med våra integrerade fordonskamerasystem