5 orsaker att börja med asset tracking redan idag

Asset tracking har många fördelar

Varför asset tracking är viktigt

Asset tracking genom GPS är en teknisk lösning som snabbt blir mer och mer utvecklad. I dess tidiga stadier kunde ett asset tracking-system bara följa den geografiska placeringen. Men under de senaste åren har teknologin utvecklas, och nu kan systemen göra mycket mer för att skydda ditt företag.

Några exempel är temperaturövervakning av trailers eller registrering av när trailerdörrar öppnats eller stängts.

I denna artikel tittar vi närmare på hur asset tracking med GPS, och system som AddSecures Fleet Mangement, kan bidra till att öka din organisations lönsamhet.

Fördelar med asset tracking

1. Förbättrad säkerhet

Dina förare och andra trafikanters säkerhet kommer alltid att vara hög prioritet för din organisation. En viktig del av det är så klart att hålla dina fordon i bästa möjliga skick. Men det är minst lika viktigt att fokusera på dina förare. Är deras förarbeteende tillräckligt bra?

De flesta GPS-trackersen har inbyggda accelerometrar och kan meddela flottans ansvariga om bristfälliga körvanor, som till exempel fortkörning, hårda inbromsningar, aggressiva accelerationer och kraftiga svängningar. Med hjälp av dashcams med AI-teknologi (artificiell intelligens) kan de som är ansvariga för en fordonsflotta till exempel bli medvetna om när en förare håller för kort avstånd eller kör mot rött.

Du kan använda datan från din asset tracking för att utbilda dina förare eller för att sätta upp tävlingar eller belöningsprogram.

2. Minskade bränslekostnader

I skrivande stund har bränslekostnaderna aldrig varit högre. Med hjälp av GPS-spårning kan dina fordonsansvariga få användbara insikter när det gäller förarnas hantering av fordonen, till exempel hastighet, inbromsningar, växlande och annat som kan påverka bränsleförbrukningen.

Det hjälper också dig att motverka obehörigt användande av företagets fordon. GPS-spårningen kommer att informera ledningen om förare använder dina fordon utanför de vanliga arbetstimmarna.

På samma sätt kommer du att kunna se om dina förare tar den närmaste vägen till sina uppdrag. Med hjälp av ruttplanerings- och dispatchfunktioner kan du försäkra dig om att uppdragen går till de närmast belägna fordonen som kan ta den mest effektiva vägen dit, vilket sparar bränsle.

3. Lägre driftkostnader

Asset tracking med GPS kommer att ha en indirekt positiv påverkan på ditt företag genom att ge dig ett bättre underlag till dina affärsbeslut. Omedelbar tillgång till informationen kommer att hjälpa dig att snabbt identifiera transportproblem och sätta in lämpliga åtgärder.

GPS-trackers gör också att fler processer kan digitaliseras och att datainsamlingen blir enklare. Det kan till exempel handla om inspektioner före körningar, fördelning av arbete och leveransbevis. Förenklade processer innebär att mindre tid läggs på administration, vilket gör att dina medarbetare istället kan lägga mer tid på sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

4. Högre produktivitet

Med ett GPS-baserat fleet tracking-system på plats får dina ansvariga möjlighet att se hur mycket tid som spenderas på lastplatser och sätta in åtgärder för att öka förarnas produktivitet.

Du kan också öka produktiviteten genom att digitalisera företagets arbetsflöden. Med hjälp av leverans- och tullformulär med digitala signaturer kan flottan effektivisera löner, fakturor, lagerhållning och andra uppgifter.

5. Stöldskydd (vilket i sin tur innebär minskade material- och försäkringskostnader)

Fordon och utrustning är ofta några av ett företags mest värdefulla tillgångar. Och GPS-tracking är ett av de bästa sätten att skydda fordon, som till exempel taxibilar och trailers, från stöld. AddSecures system ger dig möjlighet att följa dina fordons position, men också att sätta upp kalendrar där du ställer in deras förväntade användningsmönster.

Du kommer omedelbart att få reda på om företagets fordon eller utrustning använts på ett ovanligt eller oauktoriserat sätt, till exempel genom notifikationer vid oväntade geografiska positioner eller tidpunkter. Om ett fordon blir stulet kan GPS-tracking hjälpa myndigheterna att återfinna egendomen, vilket kan minska material- och försäkringsutgifterna.

Billigare asset tracking?

Under de senaste åren har kostnaden för asset tracking minskat. Ett exempel på ett billigare alternativ är BLE (Bluetooth Low Energy). Istället för att använda GPS, ett mer sofistikerat och ibland kostsamt alternativ, använder BLE bluetoothteknik för att spåra tillgångar. Eftersom BLE inte kräver ett eget SIM-kort, telekomabonnemang eller modem är det en enklare variant av spårning som ofta används inom byggbranschen, till exempel för att spåra containers med spillror och avfall.

I takt med asset tracking moderniseras och får fler och fler fördelar minskar de relativa kostnaderna för installation och underhåll. Asset tracking får ett allt bättre ROI, så det kommer väl inte direkt som en överraskning att fordonsflottor runt om i världen börjar med det för att ta del av de många fördelarna (till exempel minskade kostnader och ökad produktivitet)?