Vad står TMS för inom transport?

Transportkostnaderna fortsätter att öka år för år. Samtidigt försöker vagnparksförvaltare göra allt de kan för att optimera verksamheten och sänka dem. Moderna IT-verktyg är lösningen; de kan sänka driftkostnaderna samtidigt som de avlastar företagets anställda och ger dem mer tid över till sina huvudsysslor. Ett system av denna typ inom tunga transporter kallas för TMS. Senare i denna artikel tittar vi närmare på hur ett TMS fungerar.

Vad är TMS inom transport?

TMS är en uppsättning mjukvaruverktyg som är till för att stödja medarbetarna i en organisation när det gäller att hantera transportprocessen. De flesta TMS-system liknar varandra i grunden, men vissa kan ha skräddarsydda funktioner. AddSecures FrameLOGIC-TMS gör att du kan överföra hela transportprocessen till en månapplikation och hantera den i några få, enkla steg.

Steg 1: importera, skapa och hantera transporter

Det första steget i transportprocessen är att ta emot beställningen och lägga in den i systemet. Orderboken hjälper dig att ha koll på beställningarna som kommer in. Den är ett detaljerat register över individuella beställningar där du snabbt kan hitta status och annan aktuell information.

I detta skede kan du ändra på många saker som har med beställningen att göra, till exempel:

  • Vilken/vilka typer av fordon och trailers som krävs för att utföra transporten
  • Ställa in en avsändare
  • Uppskatta kostnader baserat på rutten
  • Ange fraktkostnaden
  • Ställa in avstånd, inklusive det avstånd då transporten går tom
  • Tilldela individuella arbetsuppgifter kopplade till en viss beställning (inklusive plats för lastning/lossning)
  • Lägg till kommentarer som är viktiga för utförandet av beställningen

Tack vare detta inkluderar varje beställning all nödvändig information. Det är viktigt, speciellt när de accepterade beställningarna kommer. Den preliminära uppskattningen av kostnad och kraft gör att vi kan ta reda på den förväntade lönsamheten redan i detta tidiga skede, vilket gör att vi kan avgöra om ordern kommer att vara lönsam för företaget.

Steg 2: transportplanering, ruttoptimering och minskning av tomma körningar

Noggrann planering är det allra viktigaste när det gäller transportprocesser. Transportplaneraren är grundstenen i TMS:et frameLOGIC. Det är där ni kan börja optimera kostnaderna för era beställningar. Ni kan kombinera olika beställningar och rutter, tilldela lämpliga fordon samt hantera insättningar och ”loopar”, vilket ger full kontroll över släp och personal.

En annan viktig del är att ni enkelt kan söka bland era fordon för att utföra returer, vilket minskar antalet tomma körsträckor och gör att du kan använda flottan på ett mer effektivt sätt. Systemet inkluderar även speditionshantering, kontroll av entreprenörers handelsgränser och kontroll av giltighetsdatum för olika transportörers dokumentation.

Steg 2.5: har du en stor flotta? Då kan du ha mycket att vinna på att ta hjälp av AI (artificiell intelligens) när du planerar dina transporter

Men hur gör ni när flottan består av flera hundra fordon? Då är planeringen verkligen en utmaning. Och då kommer AI Autoplanner väl till pass – en artificiell intelligens i frameLOGIC som föreslår en optimal kombination av fordon och implementeringar. Den kan planera 150 rutter på endast 22 sekunder (under tiden analyseras cirka 30 000 olika kombinationer). Det sparar otroligt mycket planeringstid!

Vi rekommenderar fallstudien om INTRA S.A. som med hjälp av Autoplanner minskade arbetstiden för sina planerare från 6 till 2 timmar.

Steg 3: kommunikation med föraren – hur vet föraren var den ska?

Efter att rutterna planerats behöver förarna meddelas om sina uppgifter. För att hantera detta på ett smidigt sätt inkluderar TMS-systemet en dedikerad mobilapplikation för förare. Med hjälp av den får de berörda förarna meddelanden om beställningar, platser för lastning/lossning och rutter. Förarna kan också använda terminalen för att ange status för beställningen, kommunicera om eventuella problem och utföra lastning/lossning enligt en förutbestämd plan.

Krok 4: vägkort – beställ lönsamhetsanalys

Ett vägkort är ett skräddarsytt styrverktyg inom transportbranschen. Förutom TMS-funktionalitet innehåller FrameLOGIC även omfattande telematiklösningar för lastbilar. Tack vare detta kan vi hämta data direkt från fordonstelematiken till TMS-systemet.

Ett transportvägkort är en detaljerad registrering av körsträcka och kostnad, inklusive bränsleförbrukning, AdBlue och lönsamhetsanalys av genomförda rutter och beställningar. Med hjälp av informationen från fordonens telematik kan vi skapa en korrekt bild av beställningarnas lönsamhet. På så sätt skapar vi ett bra underlag inför framtida beställningar och kan göra analyser för att öka lönsamheten i framtiden.

Steg 5: fakturering av genomförda beställningar

När transporten är färdig och beställningen levererats är det dags att skicka fakturan! Systemets faktureringsmodul automatiserar fakturaprocessen och gör att du kan utfärda samlade och/eller periodiska fakturor som är kopplade till en viss beställning. Du kan skapa manuella fakturor i applikationen, men det går även bra att importera från externa system. När är allt är färdigt kan du skicka fakturan till kunden över e-post.

Steg 6: analys, analys, analys!

Men alla transportansvariga vet att det inte slutar här. Den sista fasen är att ta del av och analysera alla tillgängliga rapporter. Att analysera data är nyckeln till att sänka kostnaderna och maximera flottans effektivitet. Med hjälp av de dynamiska rapporterna som finns tillgängliga i TMS frameLOGIC kan ni se vilka av de genomförda beställningarna som varit mest lönsamma under en viss tidsperiod.

Det går att analysera beställningar på skräddarsydda sätt, till exempel för ett visst land eller en specifik kund. Med hjälp av detta kan du bedöma enskilda rutters lönsamhet och fatta bättre affärsbeslut i framtiden. Och det är bra att ha i åtanke att optimering är en kontinuerlig process som aldrig tar slut; gör rapporter och analys till ett permanent inslag i ditt dagliga arbete.

Transporthantering i en enkel app på webben

AddSecures TMS FrameLOGIC är utformad för att vara en så flexibel och skalbar plattform som möjligt. Det innebär att den kan användas av allt från små transportföretag till företag med en flotta på flera hundra fordon.

Tack vare molntekniken kan du logga in på systemet i din webbläsare. På så sätt eliminerar vi kostnaden för att underhålla vår egen server i företaget och kostnaden för fristående licenser. Data och säkerhetskopior lagras på väl säkrade servrar.

Boka en gratis demo redan idag!

Nu hoppas vi att du har fått bättre kunskap om vad ett TMS-system innebär, och att du blivit intresserad av de många fördelarna som finns. Boka en kostnadsfri demo redan idag så visar vi systemet i praktiken.

Som en av Europas ledande TMS-leverantörer av molnbaserade transportsystem tänjer vi alltid på gränserna för vad ett TMS kan göra för ditt företag.

Hantera transporter med vårt TMS-system. Minska antalet tomma körningar och optimera din flottas lönsamhet.