Vad har Covid-19-vacciner, mjölk och fryst hummer gemensamt?

- De förstörs när de lagras eller transporteras i temperaturer utanför vissa intervall!

Varje år förlorar transportföretag miljoner kronor på grund av oupptäckta temperaturavvikelser under transporten. Många av dessa förluster kan undvikas med modern utrustning och automatiserade processer som upptäcker när temperaturen avviker och då skickar en varning. Transportörer som snabbt kan upptäcka avvikelser och som kan erbjuda sina kunder verifierade temperaturloggar kan på detta sätt leverera högt kundvärde samtidigt som de uppfyller allt hårdare lagkrav. Deras servicenivå förbättras, och de undviker risken att få ta ansvar för varor som skadas på grund av oönskade temperaturavvikelser utanför deras kontroll.

Digitala lösningar som utnyttjar Big Data, 5G och IoT (Internet of Things) kan förhindra temperaturkänsliga varor från temperaturavvikelser, samtidigt som de hjälper transportörer att följa allt strängare regler

Att hålla jämn temperatur är ett måste

En alltmer strikt reglering av marknaden för transport av mediciner, frysta och kylda livsmedel har tvingat transportföretag av alla storlekar att börja använda lösningar för övervakning av temperaturer. Myndighetskrav har ökat dramatiskt de senaste åren, och folkhälso- och säkerhetsorgan har börjat kräva temperaturövervakning och detaljerade rapporter om efterlevnad.

Framstegen inom teknik ligger delvis bakom detta tryck, eftersom introduktionen och ökande utnyttjande av mer komplexa tekniska lösningar ger upphov till såväl lagstadgade ambitioner som industristandarder. Transportörer som inte följer utvecklingen riskerar att förlora affärer.

Transportörer har med hjälp av sina avdelningar för kvalitetskontroll blivit mer informerade och kunniga och de vet vad de behöver och varför de behöver det. Dagens lösningar för temperaturövervakning riktar sig till en mer sofistikerad publik.

Hållbarhet i fokus

Världen slösar bort mer än en miljard ton mat varje år, enligt en ny rapport från FN. Det är 17 procent av den totala maten som konsumenterna har tillgång till under 2019. Även om majoriteten (61%) av slängd/kasserad mat sker på hushållsnivå, bidrar restauranger och detaljhandelsföretag också till det globala matavfallet. Mängden mat som blir dålig och bortkastad på grund av oönskade temperaturavvikelser under transport är svindlande. Livsmedelsproduktion orsakar växthusgasutsläpp längs hela försörjningskedjan (från jordbruk till transport och detaljhandel). Slöseri med mat betyder att dessa utsläpp produceras förgäves. Felaktig hantering av livsmedel är ett hinder för att nå FN: s hållbara utvecklingsmål, inklusive” Noll Hunger” och ”Hållbara Städer”.

Ladda ned vår kostnadsfria Guide för temperaturövervakning

Läs mer om AddSecures temperaturövervakningsenheter och hur du kan bestämma vilken lösning som är rätt för dig.

Ladda ned guiden!